Звіт директора комунального закладу “Школа естетичного виховання “В гостях у казки” Кропивницької міської ради” про проведену роботу у 2021-2022 році.

        На виконання Законів  України  «Про освіту»,  «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001р.  № 433 (зі змінами), згідно Постанові Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. N 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-COV-2» (із змінами і доповненнями, внесеними), законодавчими документами Кабінету Міністрів України щодо забезпечення освітнього процесу в закладах позашкільної освіти під час дії воєнного стану, відповідно до плану  роботи ШЕВ «В гостях у казки» на 2021-2022 навчальний рік протягом року колектив школи естетичного виховання «В гостях у казки» працював над вдосконаленням особистості вихованців, направленим на розкриття природних здібностей,  формуванням їх життєвої компетентності; пошуком, розвитком  та підтримкою  здібних, обдарованих та талановитих дітей та підлітків; створенням здоров’язберігаючого простору для фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я учасників освітнього  процесу; сприянням ефективної системи медіа освіти заради забезпечення всебічної підготовки вихованців до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, формування у них медіа обізнаності, медіа грамотності і медіа компетентності відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливостей.

       Основна мета сучасної освіти — плекання відчуття щастя і радості учасників освітнього процесу, культивування здатної до самореалізації індивідуальності, мотивування до самоосвіти упродовж життя, ціннісне орієнтування вихованців, опанування певних компетенцій, засвоєння знань. Саме тому сьогодні зростає попит на кваліфікованого, творчого, конкурентно спроможного керівника гуртка, здатного виховувати особистість у сучасному, динамічно мінливому світі.

        Якість, результати освітнього процесу ШЕВ «В гостях у казки» залежать передусім від педагога, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.

       Заклад позашкільної освіти формує систему універсальних знань, умінь і навичок, а також має досвід самостійної діяльності, особистої відповідальності, творчої праці вихованців.

          Для виконання основних  завдань освітньої діяльності в закладі   позашкільної освіти спланована навчальна та виховна робота:  складено навчальний план, тижневе погодинне навантаження,  плани роботи методичної ради, методичного об’єднання, робота  з питань охорони праці й  безпеки життєдіяльності дітей, розклад роботи гуртків, мережа гуртків школи, графік роботи  адміністративного та обслуговуючого персоналу.

          Навчання вихованців ШЕВ «В гостях у казки» здійснювалось у трьох спеціалізованих залах: великий хореографічний  зал,  малий хореографічний зал, гімнастичний зал. Тож для навчання хореографічним дисциплінам були створені необхідні й належні умови.

       У закладі збережена  мережа гуртків, розширені напрями роботи гуртків та наповнюваність груп, що дало можливість збільшити кількість  гуртківців та охопити їх позашкільною освітою. Так, у 2021-2022 навчальному році у закладі функціонували 19 гуртків за двома напрямами позашкільної освіти:  хореографічний та спортивний.

        У 2021-2022  навчальному році успішно здійснена комплектація навчальних гуртків: 

- хореографічний  – 14 груп, кількість дітей – 240;

- спортивний   – 5 груп,   кількість дітей – 64.

        Гуртки охоплюють 304 особи  віком від 4 до 18 років.

         У 2021-2022 навчальному році хореографічні гуртки з 01 вересня 2021 року розпочали навчання за навчальною програмою з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму «Хореографія» (початковий, основний та вищий рівні), 12 років навчання, комунального закладу «Школа естетичного виховання «В гостях у казки» Кропивницької міської ради, затвердженою управлінням освіти Кропивницької міської ради (наказ № 493/0 від 01.09.2021 року на підставі рішення консультативної ради комунальної установи «Міський центр професійного розвитку педагогічних працівників» міської ради міста Кропивницького (протокол № 4 від 16.08.2021 р.), автори І.В.Русул, М.І.Русул, А.М.Русул).

         Гуртки фізкультурно-спортивного напряму школи естетичного виховання   працювали за навчальною програмою «Сценічна гімнастика» ШЕВ «В гостях у казки», укладач А.М.Русул,  затверджена  наказом управління освіти міської ради міста Кропивницького № 446/0 від 21.08.2020 року на підставі рішення  міської методичної ради (протокол  № 11 від 20.08.2020 р.) та навчальною програмою циркового профілю (збірник навчальних програм з позашкільної освіти. Випуск 3. З грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист від 11.06.2018 р. № 1/11-6202).  Загальна редакція Шкура Г.А., Биковський Т.В., кандидат педагогічних наук, доцент. Український державний центр позашкільної освіти. Кафедра позашкільної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова).

        В ШЕВ «В гостях у казки» діти навчалися за трьома рівнями – початковим, основним (базовим) і вищим.

        З 24 лютого по 31 травня 2022 року  вихованці закладу  здійснювали дистанційне навчання: навчалися за матеріалами  відео уроків від педагогів. Зворотній зв’язок, спілкування та консультації  здійснювались через спільну групову вайбер-групу. Виконані роботи вихованці надсилали на освітню платформу Classroom, на якій педагоги мали можливість детально перевірити рівень виконавської майстерності завдань, а  батьки й вихованці мали змогу бачити результативність навченості хореографії. Саме цей звітний матеріал став підґрунтям для створення роликів про освітній процес.

 Навчальний план та навчальна програма у спортивному та хореографічному  відділах  за навчальний рік виконана в повному об’ємі.

           Спільна діяльність навчальних закладів селища сприяла кращій результативності та контролю навчання та виховання вихованців, оскільки керівники гуртків систематично   здійснювали  контроль за успішністю своїх вихованців в загальноосвітніх  навчальних закладах через шкільний щоденник.

Якість освіти залежить від багатьох показників, які сумарно впливають на оцінку діяльності закладу взагалі:

 • рівень знань вихованців;

 • рівень вихованості;

 • рівень соціальної адаптації вихованців у житті та суспільстві;

 • рівень педагогічної майстерності працівників;

 • методичне забезпечення освітнього процесу та ін.

            Тож педагогічний колектив у 2021-2022 н.р. розпочав роботу над єдиною науково-методичною проблемою «Формування творчої компетентності вихованців у школі естетичного виховання «В гостях у казки», під час якої вивчався теоретичний матеріал  методичної роботи, впроваджувалась  методика інновацій в освіті, здійснювався обмін досвідом роботи в мистецтві хореографії.

       Методична робота в 2021-2022 навчальному році організовувалась відповідно до Законів України «Про позашкільну освіту», «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 р. №347/2002, здійснювалась відповідно до реалізації науково – методичної проблеми «Формування творчої компетентності вихованців в умовах позашкільного освітнього закладу» та спрямована на  підвищення  кваліфікації,  професійного рівня педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу, вдосконалення педагогічної майстерності педагогів.   

         З метою підвищення теоретичної, науково – методичної та професійної підготовки педагогічних працівників, в рамках роботи над методичною проблемою закладу протягом 2021– 2022 навчального року діяла така  структура  методичної роботи:

 • педагогічна рада (голова Русул М.І.,  проведено 3 засідання на рік).

 • методичне об’єднання керівників гуртків та акомпаніаторів (голова Собольська М.О., проведено 4 засідання за рік).

 • наради при директорові (секретар Вощенко Т.В., проведено 4 засідання на рік).

         Основною метою методичної роботи закладу було зростання рівня педагогічної майстерності педагога і педагогічного колективу, саморозвиток, самоактуалізація та самореалізація особистості вчителя та учня в умовах особистісно-орієнтованого підходу в навчанні і вихованні учнів.

            Методичну роботу в 2021-2022 навчальному році було організовано за такими формами:

 • колективні форми роботи (педагогічна рада, оперативно-інструктивні наради, творчі звіти);

 • групові форми роботи (методичні об’єднання, відкриті уроки для батьків та педагогів школи, відкриті екзамени, майстер – класи, семінари-практикуми);

 • індивідуальні форми роботи (методичні консультації, взаємовідвідування занять, самоосвіта педагогів).

         Згідно плану роботи КОІППО ім.В.О.Сухомлинського за встановленим графіком були включені до планової атестації акомпаніатор Гречишкін О.Г. та завідувач організаційно-масового відділом Куроп’ятник Л.М., які  здійснили презентацію закладу та результативність своєї роботи на рівні міста та області.

         Протягом року продовжується  робота щодо впровадження перспективного електронного плану проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників ШЕВ «В гостях у казки» на 2019 – 2022 роки. Так, на 2022 календарний рік в електронному режимі зареєструвалися  звукорежисер Гречишкін О.Г. та завідувач організаційно-масової роботи Куроп’ятник Л.М.

         Протягом звітного періоду проводились наради при директорові на теми: «Партнерська взаємодія соціальних інституцій та хореографічного колективу (гуртка) у формуванні ціннісних орієнтацій школярів» (жовтень, Вощенко Т.В.),

«Технологія організації театрально-хореографічних свят та мистецьких акцій» (грудень, Макарюк Д.В.), «Використання методу проєктів у практиці роботи керівника хореографічного колективу (гуртка)» (лютий, Гречишкін О.Г.), «Проєктування індивідуальної траєкторії виховання, навчання і розвитку особистості в умовах хореографічного колективу» (квітень, Іванова В.В., Малишко В.В.).                

          Під час засідань педагогічної ради були  розглянуті такі питання:  «Особистісно зорієнтована система розвитку творчих здібностей вихованців засобами хореографічного мистецтва» (серпень, Русул М.І.), «Розвиток творчої компетентності вихованців хореографічного колективу в умовах Нової української школи» (січень, Куроп’ятник Л.М.), «Розвиток художнього творчого мислення особистості в умовах хореографічного гуртка, колективу» (травень, Русул А.М.).  

          Під час засідань методичних об’єднань керівників гуртків та акомпаніаторів розглядались питання: «Сучасні технології «педагогіки партнерства» хореографічного колективу (гуртка) в умовах Нової української школи» (вересень, Шевцова С.О.), «Творче впровадження педагогічних ідей Василя Сухомлинського у практику роботи керівника хореографічного колективу (листопад, Чумак А.С.),  «Креативні компетентності керівника гуртка позашкільного закладу» (січень, Русул І.В.),  «Формування базових компетентностей вихованців в умовах позашкільного освітнього закладу (квітень, Собольська М.О.).

       З метою обміну та впровадження педагогічного хореографічного досвіду заслужених працівників культури України Ірини та Миколи Русулів, заслуженого працівника культури України Аліни Русул, художнього керівника народного художнього колективу України театру танцю «В гостях у казки» 03 лютого 2022 року відбувалася презентація роботи закладу позашкільної освіти та народного художнього колективу України театру танцю «В гостях у казки», хореографічної складової діяльності на місцевому, міському, всеукраїнському та міжнародному рівні. Педагогічні працівники-хореографи, які проходили навчання за програмами  у Кіровоградському обласному  інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, мали можливість  очно познайомитись з творчою спадщиною колективу, обмінятися досвідом та взяти участь в майстер-класі, який провела заслужений працівник культури України, художній керівник народного художнього колективу України  Аліна Русул.

        Щотижня проводились інструктивно-оперативні наради, на яких розглядалися поточні робочі питання та делегували працівникам ШЕВ «В гостях у казки»  для виконання: організований початок навчального року, дотримання безпечного стану    будівлі, навчальних приміщень, матеріально-технічної бази й електричного обладнання, готовність педколективу до реалізації завдань ШЕВ «В гостях у казки», про виконання навчальних планів та дотримання вимог навчальних програм,  про результативність освітнього процесу, про інвентаризаційний стан матеріальних цінностей, про стан ведення ділової документації та  дотримання безпеки життєдіяльності в закладі.

          У 2021 – 2022 навчальному  році був проведений щорічний моніторинг серед батьків вихованців на тему «Оцінка задоволеності батьків вихованців школи діяльністю ШЕВ «В гостях у казки» (у формі анкетування). Результати анкетування констатували, що батьки вихованців закладу високо оцінили мистецький рівень та спортивні досягнення дітей,  вдалу організацію освітнього процесу та  позитивні взаємини між педагогами і дітьми.

         З метою забезпечення організаційно-правової основи діяльності ШЕВ за графіком проводились інструктування педагогічних працівників  та обслуговуючого персоналу з питань охорони праці та безпечного навчання вихованців у школі естетичного виховання «В гостях у казки», переглянуті й оновлені інструкції з охорони праці працівників та безпечної життєдіяльності  вихованців. З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 та  розвитком епідеміологічної ситуації в країні були введенні в закладі позашкільної освіти  нові інструкції з охорони праці та безпечної життєдіяльності.

           З метою забезпечення умов для творчого, інтелектуального, фізичного розвитку вихованців укомплектовані групи хореографічно обдарованих дітей, впроваджувались інтерактивні технології навчання. Для ефективності освітнього процесу та виконання навчальної програми з хореографії під час дистанційного навчання була впроваджена в освітній простір платформа Classroom. Така форма роботи уможливила плідно працювати над удосконаленням майстерності та поповненням концертної програми новими постановками хореографічних номерів до 40-ї річниці народження народного художнього колективу України  театру танцю «В гостях у казки», який планувалось провести у стінах Кіровоградської обласної філармонії 2022 року.

В  2021-2022 навчальному році у визначенні змісту виховної роботи у школі естетичного виховання «В гостях у казки» завідуюча організаційно-масового відділу  Куроп’ятник Л.М. керувалась Конституцією України,  Конвенцією ООН про права дитини, законом України про позашкільну освіту.

           Впродовж   2021-2022 навчального року педагоги ШЕВ «В гостях у казки» продовжили активну роботу над поповненням  власних портфоліо  розробками занять, виховних заходів. Значна увага приділялась результативності впровадження  індивідуальних науково-методичних знахідок.

          Протягом  2021-2022 навчального року оновився та продовжив активно діяти Інтернет-сайт ШЕВ «В гостях у казки»  SKAZKA.KR.UA,  де систематично висвітлювалась змістовна інформація про  методичні досягнення педагогів закладу, про роботу з батьками, проведення культурно-масових заходів на місцевому, міському, обласному, всеукраїнському  та Міжнародному рівнях.

          Аналізуючи мистецьке життя ШЕВ «В гостях у казки», керівники гуртків вибудували досяжну мету і мали відповідний результат роботи:  поставили  нові хореографічно-акробатичні номери, гімнастичні композиції з предметами, розробили нові ескізи для пошиття костюмів. Так цього року майстриня  Тетяна Нестерова доповнила комплект костюмів до гімнастичного блоку та додатково пошила куртки-вітрівки для вихованців театру танцю «В гостях указки». Завдячуючи батьківській громаді вихованцям театру  танцю середніх та старших груп дівчат придбали нові українські віночки, які стануть яскравим оновленням концертних номерів.

          Педагогічний колектив школи естетичного виховання «В гостях у казки» всі сили, енергію та фантазію спрямували для того, щоб піднести до висот хореографічне мистецтво, підтримувати українські традиції, примножуючи творчий спадок української культури.  

        Основні  зусилля  педагогічних  працівників закладу позашкільної освіти були спрямовані  на забезпечення   участі  дітей  у різних видах діяльності:  пізнавальній, громадській, ціннісно-орієнтаційній, спортивно-оздоровчій,  художньо-естетичній, дозвільно-розважальній. Причому, адміністрація  склали розклад в такий спосіб,  щоб один і  той же вихованець   мав  змогу   брати   участь у різноманітних  заходах   і  видах  освітньої діяльності,   особливо  для тих вихованців, котрі  мають  природні фізичні задатки і мають можливість працювати над розвитком  індивідуальних фізичних здібностей, потребам колективу,   інтересам  і запитам  душі, сучасному хореографічному мистецтву.  Тож кожен  педагог   закладу  чітко усвідомлює, що запорука успіху – творча діяльність.

           Навчальний рік був дуже насичений творчістю, незважаючи на епідеміологічний стан в країні та дистанційну форму навчання.  

           На виконання Законів України «Про позашкільну освіту», Указів Президента України від 25.06.2013 № 344 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»,  плану виховної роботи ШЕВ «В гостях у казки» на 2021-2022 навчальний рік, з метою підвищення іміджу закладу позашкільної освіти у місті та області, охоплення дітей та підлітків якісними послугами позашкільної освіти, організації змістовного дозвілля неповнолітніх та попередження негативних проявів серед дітей та підлітків освітня  діяльність здійснювалась відповідно до основних завдань позашкільної освіти, спрямованих  на:

-        виховання громадянина України;

-         формування особистості вихованця;

-         його наукового світогляду, розвитку його здібностей і обдарувань;

-         виховання любові до праці, почуття дбайливого господаря своєї школи,

-         бережливого ставлення до шкільного майна;

-         формування засад здорового способу життя;

-         виховання любові до природи, вироблення навиків екологічної культури;

-         виховання поваги до педагогів, старших, батьків;

-         формування згуртованого та працездатного хореографічного колективу.

         Для реалізації цих завдань у виховній роботі використовували різноманітні за формою та змістом заходи: години спілкування,  виховні години, анкетування, відверті розмови, конкурси, трудові десанти, вікторини і робота була спрямована на виховання:

- ціннісного ставлення  особистості до себе;

- ціннісного ставлення  особистості до сім΄ї, родини,

- ціннісного ставлення  особистості до праці,

- ціннісного ставлення особистості до природи,

- ціннісного ставлення особистості до культури і мистецтва,

- ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави.

        Протягом року  педагогічний колектив навчального закладу працював над вдосконаленням особистості вихованця, направленим на розкриття закладених  здібностей,  формування її життєвої компетентності; над пошуком, розвитком  та підтримкою  здібних, обдарованих та талановитих дітей та підлітків; створенням здоров’язберігаючого простору для фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я учасників освітнього процесу; сприянням ефективної системи навчання хореографії  заради забезпечення самореалізації в майбутньому.

          Колективом створено належні умови для адаптації вихованців у закладі позашкільної освіти, в тому числі вихованців гуртків раннього естетичного розвитку. Педагоги навчального закладу спрямували виховний процес на виховання найвищих морально-духовних та потенційних можливостей особистості, створили умови для досягнення життєвого успіху особистості, розвитку її індивідуальних здібностей, здібностей до самореалізації, намагались активізувати індивідуальну роботу з обдарованими та здібними дітьми, систематично та послідовно проводили роботу щодо підготовки вихованців до творчих конкурсів, мистецьких концертів різного рівня.

            Виховна робота спланована відповідно до  місячників. Під час  місячника «Я − патріот і господар землі», метою якого було вироблення у вихованців високого ідеалу служіння народові, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім’я процвітання держави та її захисту,  забезпечувалось розуміння ними загальнолюдської і народної моралі щодо оточуючого природного та соціального середовища;  допомагали вихованцям набути знання і досвід, який сприяє коригуванню ставлення людини до власної безпеки; забезпечувалось усвідомлення ними громадянського обов’язку.

            В рамках цього місячника були проведені такі заходи, як свято-розвага  до Дня першого дзвоника, проведений Перший урок 2021 – 2022  навчального року  до 30-ї річниці незалежності  України «Ми – творці майбутнього», відкрили  40-й танцювальний сезон «Життя в хореографії»,  взяли участь у святковій програмі, присвяченій  267-ій річниці з дня заснування   міста «Моє місто – чарівна перлина», виготовили паперових голубів до Міжнародного дня миру під гаслом «Діти України за МИР!» та оздобили пришкільну територію зеленими насадженнями – квітами-багаторічниками.

           Під час місячника «Здорова дитина – багата країна» передбачалась мета – формування у підлітків усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров’я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного) свого і кожної людини; виховання   патріотизму, колективізму, свідомої дисципліни та організованості, особистої культури здоров’я.

            В рамках цього місячника проводились такі виховні заходи такі, як концертна програма до Дня педагога  «Серця віддане  дітям», розважальна програми до дня Золотої Осені «Чарівний пензлик Осені», під час якого діти спільно з батьками виготовляли поробки з природного матеріалу та овочеві блюда, створювали живописні  малюнки, паперові аплікації,   квіткові композиції. Захід  проходив з дотриманням епідеміологічних норм безпеки.

        Вшановуючи пам’ять ветеранів, присвячений  Міжнародному дню ветерана «Сторінками історії. День визволення України від фашистських загарбників», до вихованців на зустріч прийшов воїн АТО Ігор Антонов, випускник театру танцю «В гостях у казки».

         Під час місячника «Я і закон» передбачалась мета – формування в учнів правових почуттів, активної позиції у правовій сфері, вироблення у вихованців навичок і звичок правомірної поведінки,  подолання  в свідомості окремих учнів помилкових поглядів та переконань, негативних навичок і звичок поведінки, які сформувалися внаслідок помилок і недоліків виховання; прищеплювати вихованцям повагу до прав і свобод людини; забезпечувати знання і дотримування ними Законів України; розвивати моральні риси особистості та почуттів уболівання за кожну людину. В рамках місячника була проведена година спілкування правового спрямування «Навчаймося будувати рівноправне спілкування» та година спілкування «Ми – громадяни України, ми – громадяни Всесвіту».

           Під час місячника «Я, родина, Україна» передбачалась мета – залучення вихованців до національних традицій українського народу, його культури, національно-етичної обрядовості і звичаїв; допомагати вихованцям усвідомити себе як частину української нації; засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей.  В рамках місячника для вихованців   були проведені заходи новорічно – різдвяного циклу. Для найменших вихованців проведений новорічний ранок    «Новорічний переполох».

         У січні 2022 року  –  місячник  громадянського виховання, метою якого – виховання  свідомого громадянина незалежної суверенної України з власним світоглядом, спрямованим на розвиток демократичного суспільства, вшанування поваги до Конституції, національної символіки. В рамках цього місячника вихованці старших груп навчання на чолі з керівниками гуртків 8 січня 2022 року біля Обеліска Слави вшанували пам’ять визволителів міста Кропивницького  в роки Другої світової війни, а також проведена інтегрована гра-вікторина до Дня Соборності України «Душа моя –українська!».

В лютому  в закладі проходив місячник патріотичного виховання «Історія Вітчизни – історія майбутнього», в рамках якого вихованці старших груп навчання на чолі з керівниками гуртків вшанували квітами та хвилиною мовчання пам’ять полеглих воїнів-афганців біля пам’ятної стели, яка знаходиться на території селища. До дня закоханих проведена конкурсно-ігрова програма «На крилах любові»  з різноманітними конкурсами та іграми.

          На часі була впроваджена в онлайн-роботу консультативні види роботи з вихованцями закладу, які зазначені у наскрізній навчальній програмі з позашкільної освіти оздоровчого напряму «ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ», як рекомендована вченою радою Інституту проблем виховання НАПН України (протокол No 4 від 31 березня 2022 р.). Матеріали програми висвітлені освітній платформі закладу classroom. Під час зустрічі з вихованцями педагоги мали можливість скористатися та впровадити методичні прийоми попередження стресової ситуації у вихованців.

            Вихованці закладу мали можливість індивідуально долучитися та взяти участь у дистанційних змаганнях з в’язання вузлів (відповідно до листа КЗ «Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді» від 06 квітня 2022 року № 38 «Про дистанційні змагання з в’язання вузлів»  повідомляємо, що протягом квітня – травня 2022 року проводитимуться дистанційно (з використанням мережі Інтернет).

           Протягом  навчального року  проводилась робота по  попередженню дитячого та виробничого травматизму – це тиждень дорожнього руху на тему: «Вивчаємо, знаємо, виконуємо!», тиждень попередження  пожежної безпеки «Добрий і злий сірничок», тиждень безпечної життєдіяльності на тему: «Здоров’я – запорука успіху»,  тиждень знань цивільного захисту населення на тему «Обережно: небезпека!» (у рамках якого проводяться тренування з учасниками освітнього процесу щодо надзвичайних ситуацій та дій під час виникнення пожеж, День цивільного захисту) і підсумковий   тиждень знань правил дорожнього руху на тему «Правила дорожнього руху- твої правила!».

          Паралельно проводились тижні з охорони праці для адміністративного та обслуговуючого персоналу. Наслідки проведеної роботи  задокументовані і зібрані у тематичні теки.

З метою забезпечення заходів щодо збереження й зміцнення здоров’я, соціального захисту гуртківців, педагогів і працівників ШЕВ  проводилось коригування системи заходів щодо створення сприятливого психологічного клімату в колективі, ведення здорового способу життя серед гуртківців,  забезпечувався соціальний захист дітей, що потребують підтримки: постійний психолого-педагогічний супровід гуртківців у навчально-виховному процесі; залучення до всіх заходів, які проводяться в ШЕВ; дотримувався й вивчався стан санітарно-гігієнічного режиму, проведена атестація робочих місць, пожежної безпеки (перезаряджались вогнегасники) та охорони праці.

У зв’язку з надзвичайними ситуаціями, з якими зустрілося наше суспільство у лютому 2022 року, для педагогів закладу на освітній платформі CLASSROOM створена папка «Час подбати про особливу безпеку». Наповнення папки містить матеріал щодо психологічного супроводу освітнього процесу вихованців.

Вихованці закладу заочно взяли участь в освітньому проєкті «ЗНАЙ! УМІЙ! ДОПОМОЖИ!», який започаткований управлінням освіти Кропивницької міської ради, де протягом квітня-травня 2022 року змогли отримати консультації щодо правильного і безпечного збереження життя і здоров’я як власного, так і тих, хто проживає поряд.

Організаційно-масова робота в 2021 – 2022 навчальному році мала новий формат участі у різноманітних мистецьких конкурсах та фестивалях і зайняла почесне місце в культурно-мистецькому житті вихованців.

          Концертна діяльність театру танцю «В гостях у казки» у зв’язку із епідеміологічною ситуацією відбувалася у офлайн- та онлайн-режимах. Протягом року вихованці взяли участь у мистецьких заходах на міському, обласному, всеукраїнському рівнях:

 1. Участь в освітянському форумі «Позашкілля», виступ старшої групи «Молдавська сюїта» – презентація ШЕВ «В гостях у казки» перед представниками управління освіти та директоратом позашкільних закладів міста.

 2. Участь у міському концерті до 30-річчя Незалежності України на площі Героїв Майдану м.Кропивницького.

 3. Концерт до відкриття 40-ого танцювального сезону – 1 вересня 2021 року, під час якого були врученні свідоцтва випускникам про здобуття позашкільної освіти.

 4. Участь у відкритті І Всеукраїнського фестивалю народного танцю «Ятранське коло».

 5. Концерт на Хуторі Надія. Участь у фестивалі «Ятранське коло». Екскурсія в музей хореографії.

 6. Концерт у Кіровоградській обласній філармонії до дня міста та закриття фестивалю «Ятранське коло».

 7. Участь в семінарі та  майстер-класі від солістів ансамблю ім. П.Вірського.

 8. Свято Золотої Осені.

 9. Культпохід на концерт ансамблю пісні та танцю «Зоряни» – 30 років дитячої філармонії.

 10. Участь у мистецькому конкурсі Тріумфест.

 11. Участь у відзначенні 100-річного ювілею ЦДПУ ім. В.Винниченка.

 12. Проведений новорічний цикл заходів та новорічний спектакль «Новорічний переполох».

 13. Дистанційна участь-привітання у марафоні закладів позашкільної освіти до дня Єднання, який розмістили на соціальних мережах : Facebook, Instagram,  YouTube сайт  ШЕВ «В гостях у казки».

 14. Відбувся челендж-підтримка «Дитяча оборона», який розміщений  по соціальним мережам Facebook, Instagram,  YouTube та на сайті закладу.

 15. Участь вихованців у семінарі-практикумі для керівників хореографічних гуртків та вчителів –хореографів, курсантів-слухачів КОІППО ім В.О.Сухомлинського.

           Питаннями навчання й виховання учнів та вихованців ШЕВ «В гостях у казки» переймаються батьки, для яких проводяться індивідуальні консультації, співбесіди, за нагальної потреби –  загальношкільні батьківські збори. За ініціативи батьків проводяться ділові зустрічі батьківського  активу.

  Вихованці колективу – це гордість міста Кропивницького. Саме вони створювали і  створюють мистецький осередок нашого краю. Тож ми, як керівники і педагоги закладу, виносимо слова великої вдячності батькам наших вихованців за свідомий  та правильний вибір і розвиток природних здібностей дітей.

ШЕВ «В гостях у казки»  – це колектив творчих особистостей, котрі яскраво і якісно дарують високий рівень майстерності  протягом всього шкільного життя. Адже дружний колектив  – це коли багато «я» зливаються в одне ціле «ми»! Жарти, веселощі, сміх – все це про нас, ми даруємо веселий  настрій всім, хто нас оточує. Ще одним доказом цього є успішне проведення дистанційного навчання у період карантинних заходів.

Отже, ми кращі і готуємося до нових творчих злетів!

Сподіваємось на нові творчі досягнення у 2022-2023 навчальному  році.

Про свою роботу адміністрація школи естетичного виховання «В гостях у казки» звітувала працівниками закладу 2  червня  2022 року – на педагогічній раді, а перед перед громадськістю міста Кропивницького, батьками вихованців, гостями, жителями міста на пришкільній території позашкільного закладу – на сайті ШЕВ «В гостях у казки»: skazka.kr.ua  

 

 

Директор ШЕВ «В гостях у казки»,                                                                         

заслужений працівник культури України, член Національної Спілки хореографів України,

володар золотої відзнаки «За заслуги» І ступеня Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету 

Микола Іванович Русул 

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Офіційна сторінка комунального закладу "Школа естетичного виховання "В гостях у казки" Кропивницької міської ради" Слідкуйте Р·Р° нами VK Twiter YouTube RSS