Номенклатура справ

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО:

 

Селищний голова                                                                      Директор ШЕВ

__________О.Мельник                                                             «В гостях у казки»

«___»___________2015 р.                                                           __________М.Русул

                                                                                                                        «___»_________2015 р.

 

     

 

       НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ                                                           

школи естетичного  виховання «В гостях у казки»

         Новенської селищної ради міста Кіровограда

            на 2015-2016 навчальний рік

 

Індекс справ Заголовок справи К-ть справ Строк зберігання справи,

№ статті,

 
 

                                           01 Керівництво

 

01-01 Установча документація 1 пост. /32а
01-01-01 Ліцензія на запровадження освітньої діяльності, пов’язаної з розвитком здібностей молоді з культурно-мистецьких напрямів 1 пост./ст.573
01-01-

02

Свідоцтво про атестацію та матеріали атестаційної експертизи   школи естетичного  виховання «В гостях у казки» 1 пост./ст.573
01-01-

03

Свідоцтво про державну реєстрацію школи естетичного  виховання «В гостях у казки» 1 пост./ст.573
01-01-

04

Довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 1 пост./ст.573
01-01-

05

Статут школи естетичного  виховання «В гостях у казки» 3 пост. /ст.32а
01-01-

06

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою 1 пост./ст.31д
01-01-

07

Проект землеустрою

 

1 пост. /ст.573
01-01-

08

Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом 2 пост.
01-01-

09

Матеріали атестації робочих місць за умовами праці

 

1 пост.
01-01-10 Технічний паспорт школи естетичного виховання «В гостях у казки» 1 пост.
01-02 Книга наказів директора з основної діяльності 3 75 р./16а МОН Укр.
01-03 Книга наказів директора з кадрових питань 1 50 р./16б МОН Укр.
01-04 Основні положення, правила учасників навчально-виховного процесу 1     пост.
01-04-

01

Положення про школу естетичного  виховання «В гостях у казки» 1    пост. МОН Укр.
01-04-02 Правила внутрішнього трудового розпорядку ШЕВ «В гостях у казки»

 

1 до заміни новими/ст..18б
01-04-03 Основні Положення про преміювання, надання щорічної винагороди та встановлення надбавок до заробітної плати педагогічним працівникам ШЕВ «В гостях у казки» 3 5 років
01-05 Книга обліку і видачі свідоцтв про позашкільну освіту 1 75 р./543а

 

МОН Укр. № 240 23.06.2000
01-06 Бланки свідоцтв про позашкільну освіту

 

38 за зразком МОН України МОН Укр.
01-07 Трудові книжки 11 під час роботи працівника МОН Укр.
01-08 Книга обліку трудових книжок працівників 1 50 р./541 а МОН Укр.
01-09 Особові справи працівників 18 постійно/ ст. 513
01-10 Книга обліку особових справ 1 10/ст.521
01-11 Штатний розпис, тарифікаційні списки,  зведені дані про чисельність працівників і фонд заробітної плати по ШЕВ «В гостях у казки» за всі роки 75 років, ст.525
01-12 Медичні книжки працівників 17 до запитання ст.539

 

МОН Укр.
01-12-01 Матеріали по обліку військовозобов’язаних 4 пост.
01-13 Журнал обліку  робочого часу адміністративного та обслуговуючого персоналу 3 5 р./25 МОН Укр.
01-13-01 Журнали реєстрації вхідної документації по ШЕВ «В гостях у казки» 100 б 3р.
01-13-02 Журнали реєстрації вихідної документації по ШЕВ «В гостях у казки» 100 б 3р.
01-16 Контрольно-візитаційна книга 1 5 р./96
01-17 Інвентаризаційні описи, акти за всі роки 3/1115
 01-18 Договори про здавання в оренду малого залу  ШЕВ «В гостях у казки» 7 3р./1151

 

01-19 Номенклатура справ 1 пост./89а
01 – 20 Нормативно-правові документи про позашкільну освіту 1 пост.
 

02 Учбово-виховна частина

 

02-01 Статистична звітність за формами №І-ПЗ (освіта), №6-ПВ, №7-тнв (річна)

 

за всі роки

 

до ліквідації закладу, ст.298б
02-01-01 Перспективний план роботи на 2011-2016 роки       1 10
02-02 Поточна річна документація на 2015-2016 н.р. за всі роки пост.
02-02-01 План роботи закладу на поточний рік за всі роки 5/153
02-02-02 Акт перевірки готовності школи до нового навчального року за всі роки пост. МОН Укр.
02-02-03 Технічний звіт по проведенню випробування електричного обладнання за всі роки пост.

 

МОН Укр.
02-02-04 Навчальні плани   за всі

роки

 

до заміни новими/584а,

ст..585

МОН Укр.
02-02-05 Розклад занять гуртків 1      1/620
02-02-06 Списки дітей всіх вікових груп ШЕВ «В гостях у казки»   за всі

роки

пост.
02-02-07 Соціальний паспорт вихованців ШЕВ «В гостях у казки»         1 пост. МОН Укр.
02-02-08 Мережа гуртків школи         10 10 років
02-02-09 Графіки роботи працівників закладу        1 5 р.
02-02-10 Матеріали щорічного звітування керівника закладу       6 5
02-02-11 Календарні плани керівників гуртків 16 3
02-02-12 Перелік методичної літератури, що є в закладі       1 пост.
02-02-13 Структура управління позашкільного закладу       1 5
02-02-14 Структура закладу за напрямками діяльності       1 5
02-02-15 Тижневе погодинне навантаження  педагогічних працівників       за всі роки 5
02-02-16 Структура методичної роботи ШЕВ «В гостях у казки»       4 5
02-03 Свідоцтва про народження дітей, що відвідують

гуртки

всіх дітей школи 10 років
02-04 Медичні довідки вихованців всіх дітей школи 1 р./842
02-05 Протоколи засідань кваліфікаційної комісії на іспитах у всіх вікових групах дітей з

2005 р.

3 р./416
02-06 Книга обліку контролю і керівництва по проведенню уроків у школі естетичного  виховання «В гостях у казки»  

З 2006 року

       пост.
02-07 Документація про підтвердження Почесного звання «Народний художній колектив» театру танцю «В гостях у казки» 3

(3 рази підтвердили)

пост. МОН Укр.
02-08 Атестаційні матеріали педагогічних працівників (протоколи, атестаційні листи)      з

2005 р.

5 р./652
02-09 Перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників ШЕВ «В гостях у казки»  

1

 

1/656

02-10 Посадові інструкції працівників ШЕВ «В гостях у казки» для всіх працівн.  

пост./49а

02-11 Табель обліку робочого часу працівників щомісяця 3р., 413
02-12 Графіки роботи сторожів школи щомісяця 3р., 413
02-13 Книга протоколів засідань педагогічної ради       1 10/587
02-14 Матеріали методичної роботи       1 5/153
02-14-01 План методичної роботи ШЕВ «В гостях у казки» 5 років
02-14-02 План роботи та протоколи засідання методичної ради ШЕВ «В гостях у казки»       1 5/153
02-14-03 План роботи та протоколи засідань методичного об’єднання ШЕВ «В гостях у казки»       1 5/153
02-14-04 План роботи та протоколи засідань школи підвищення професійної майстерності       1 5/153
02-14-05 Документація ради школи ШЕВ «В гостях у казки»        1 5 років
02-14-06 Плани самоосвіти педагогів ШЕВ «В гостях у казки»        4 5 років
02-14-07 План роботи методиста ШЕВ «В гостях у казки»        1 5 років
02-15 Протоколи нарад при директорі       1 5/830
02-16 Протоколи батьківських зборів та засідань батьківського комітету ШЕВ  

3

 

5/830

02-17 Протоколи оперативно-інструктивних щотижневих нарад в закладі  

2

5/830
02-18 Протоколи зборів трудового колективу       1 5/830
02-19 План виховної роботи ШЕВ «В гостях у казки» та річні сценарії проведених заходів       1 пост.
02-20 Сценарії проведення масових заходів за всі роки пост.
02-21 Система управління охороною праці в ШЕВ «В гостях у казки» 1 5/451
02-22 Матеріали з охорони праці та техніки безпеки (нормативно-правова база ОП, журнали інструктажів, інструкції з охорони праці та техніки безпечного навчання в закладі, матеріали тижнів з ОП та ТБЖД, акти)       3 5 р./451
02-23 Документація по дитячому самоврядуванню в школі       1 пост.
02-24

02-25

 

Навчальні програми

Книга обліку руху вихованців ШЕВ «В гостях у казки»

      3

1

пост.

пост.

02-26 Заяви батьків для зарахування дітей до ШЕВ «В гостях у казки»       1 пост.
02-27 Документація по вихованцям ШЕВ «В гостях у казки» пільгових категорій 1 пост.
                                               

                                                         03  Архів

 

03-01 Документація минулих років (плани роботи закладу, розклад занять гуртків, навчальні плани, мережа гуртків школи, списки дітей всіх вікових груп ШЕВ «В гостях у казки», соціальний паспорт вихованців, річні звіти, графіки роботи працівників закладу, тощо)      5 5/153
03-02 Доповіді до засідань   педрад та нарад при директорові  з 2011 року.      2 пост.
03-03 Установча (архівна) документація.       1 пост.

 

Виконавець:

заступник директора

ШЕВ «В гостях у казки»                                                                                І.В.Русул

Офіційна сторінка народного художнього колективу театру танцю Слідкуйте за нами VK Twiter YouTube RSS