Щорічний звіт директора

ЗВІТ

школи естетичного виховання «В гостях у казки»

Новенської селищної ради міста Кіровограда

про проведену роботу у  2018-2019 навчальному році

 

         На виконання Законів  України  «Про освіту»,  «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001р.  № 433 (зі змінами),  відповідно до плану  роботи ШЕВ «В гостях у казки» на 2018-2019 навчальний рік протягом року колектив школи естетичного виховання «В гостях у казки» працював над вдосконаленням особистості вихованців, направленим на розкриття природних здібностей,  формуванням їх життєвої компетентності; пошуком, розвитком  та підтримкою  здібних, обдарованих та талановитих дітей та підлітків; створенням здоров’язберігаючого простору для фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я учасників навчально-виховного процесу; сприянням ефективної системи медіаосвіти заради забезпечення всебічної підготовки вихованців до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, формування у них медіа обізнаності, медіа грамотності і медіа компетентності відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливостей.

Основна мета сучасної освіти — відповідність актуальним і перспективним потребам суспільства, підготовка всебічно розвиненої особистості, здатної до соціальної адаптації в суспільстві і самовдосконалення. Саме тому сьогодні зростає попит на кваліфікованого, творчого, конкурентно здібного керівника гуртка, здатного виховувати особистість у сучасному, динамічно мінливому світі.

Якість, результати навчально-виховного процесу ШЕВ «В гостях у казки» залежать передусім від педагога, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.

Позашкільний  заклад формує систему універсальних знань, умінь і навичок, а також має досвід самостійної діяльності, особистої відповідальності, творчої праці вихованців.

Для виконання основних  завдань освітньої діяльності позашкільного навчального закладу  в закладі спланована навчальна та виховна робота:  складено навчальний план, тижневе погодинне навантаження,  плани роботи методичної ради, методичного об’єднання, робота  з питань охорони праці й  безпеки життєдіяльності дітей, розклад роботи гуртків, мережа гуртків школи, графік роботи  адміністративного та обслуговуючого персоналу.

Навчання вихованців ШЕВ «В гостях у казки» здійснювалось у трьох спеціалізованих залах: великий хореографічний  зал,  малий хореографічний зал, гімнастичний зал. Тож для навчання хореографічним дисциплінам були створені необхідні й належні умови.

У закладі збережена  мережа гуртків, розширені напрями роботи гуртків та наповнюваність груп, що дало можливість збільшити кількість  дітей та підлітків охопити позашкільною освітою. Так, у 2018-2019 навчальному році у закладі функціонували 17 гуртків за двома напрямами позашкільної освіти:  хореографічний та спортивний.

У 2018-2019  навчальному році успішно здійснена комплектація навчальних гуртків:

– художньо-естетичний напрямок (хореографічний)  – 11 груп  , кількість дітей – 239;

– спортивний напрямок: гурток черліденг – 6,  традиційне карате (2 групи), загальна кількість дітей – 92.

Гуртки охоплюють 331 дітей та підлітків віком від 4 до 18 років, з них дівчаток – 194, хлопчиків – 137.

Згідно з планом щодо громадського огляду в 2018-2019 навчальному році поновлені списки дітей, в яких виховуються:

діти, які проживають у повних сім’ях – 286;

діти, які проживають у неповних сім’ях – 45;

діти, які проживають у неблагонадійниї сім’ях – 0;

діти-сироти – 0 ;

діти, позбавлені батьківського піклування –  0;

діти, які проживають у багатодітних сім’ях – 14;

діти, які проживають у малозабезпечених  сім’ях – 0;

діти, схильні до правопорушень – 0;

діти, які стоять на внутрішкільному обліку – 0;

діти, які скоїли злочин – 0;

діти-інваліди – 2;

діти, батьки яких постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 0;

діти, які перебувають на диспансерному обліку – 2;

діти, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків – 1;

діти, батьки яких загинули, постраждали  або є учасниками ООС – 1;

діти, зареєстровані, як внутрішньо переміщені особи – 0.

У 2018-2019 навчальному році хореографічні гуртки продовжили  працювати за програмою школи естетичного виховання «В гостях у казки» з хореографії (автори І.В.Русул, М.І.Русул, А.М.Русул), затверджена управлінням освіти Кіровоградської міської ради, наказ №633/0 від 01 вересня 2016 року на підставі рішення міської методичної ради (протокол № 4 від 23.08.2016 року).        Спортивні гуртки школи естетичного виховання продовжили працювати за навчальною програмою «Черліденг», авторами якої є Крекотіна Т. М., методист вищої категорії інформаційно-методичної служби Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України, Безрядіна Н. Л., керівник гурткової роботи Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.  Дану програму схвалено до використання в позашкільних навчальних закладах (протокол №3 від 09.07.2014 науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України).

Гуртки традиційного карате у 2018 – 2019 навчальному році працювали за навчальною програмою «Кіокушинкай карате» за середнім рівнем навчання, яка  «Схвалена науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (автор Шевченко О.М.,  керівник гуртка «Східні єдиноборства» комунального закладу Сумський Палац дітей та юнацтва,  протокол №3 від 29.12.2015 р.).

В ШЕВ «В гостях у казки» діти навчалися за трьома рівнями – початковим, основним (базовим) і вищим. Діти на цих рівнях освоювали навчальну програму з класичного танцю, народно-сценічного танцю, елементів модерну, партерної хореографії, техніки акторської майстерності, концертної  роботи на сцені. Так з 22 по 25 травня вихованці 1-3 класів, молодші, середня та старші групи вихованців з хореографії та спортивної гімнастики склали кваліфікаційні іспити з фахових дисциплін вищого рівня навчання на «добре» та «відмінно». Приємним є той факт, що в цьому навчальному році ми маємо 8 випускників .

Навчальний план та навчальна програма у спортивному та хореографічному  відділах  за навчальний рік виконана в повному об’ємі.

Спільна діяльність навчальних закладів селища сприяла кращій результативності та контролю навчання та виховання вихованців, оскільки керівники гуртків систематично   здійснювали  контроль за успішністю своїх вихованців в загальноосвітніх  навчальних закладах через шкільний щоденник.

Якість освіти залежить від багатьох показників, які сумарно впливають на оцінку діяльності закладу взагалі:

 • рівень знань вихованців;
 • рівень вихованості;
 • рівень соціальної адаптації вихованців у житті та суспільстві;
 • рівень педагогічної майстерності працівників;
 • методичне забезпечення освітнього процесу та ін.

Тож педагогічний колектив у 2018-2019 н.р. продовжив роботу над єдиною науково-методичною проблемою «Підвищення рівня професійної майстерності керівника гуртка як умова всебічного розвитку вихованців та формування ключових компетентностей успішної особистості», під час якої вивчався теоретичний матеріал  методичної роботи, методика впровадження інновацій в освіті. З цією метою проводились педагогічні ради на теми:  «Проблеми мотивації навчальної діяльності вихованця позашкільного навчального закладу в сучасних умовах» (серпень,  Русул М.І.), «Індивідуальний стиль педагогічної діяльності, як основний фактор оновлення системи освіти» (січень, Зайченко К.В.),  «Дослідницька діяльність педагога як компонент педагогічної творчості»  (травень, Вощенко Т.В.), а також педагогічний моніторинг батьківської громади, як один з чинників оцінювання та прогнозування розвитку навчально-виховного процесу.

Методична робота  в   2018-2019 навчальному році організовувалась відповідно до Законів України «Про позашкільну освіту», «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 р. №347/2002, здійснювалась відповідно до реалізації науково – методичної «Підвищення рівня професійної майстерності керівника гуртка як умова всебічного розвитку вихованців та формування ключових компетентностей успішної особистості» та спрямована на  підвищення  кваліфікації,  професійного рівня педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу, вдосконалення педагогічної майстерності педагогів.

З метою підвищення теоретичної, науково – методичної та професійної підготовки педагогічних працівників, в рамках роботи над методичною проблемою закладу протягом 2018– 2019 навчального року діяла така  структура  методичної роботи:

 • педагогічна рада (голова Русул М.І.,  проведено 3 засідання на рік).
 • методичне об’єднання керівників гуртків та акомпаніаторів (голова Кударенко К.С., проведено 4 засідання за рік).
 • наради при директорові (секретар Вощенко Т.В., проведено 3 засідання на рік).

Основною метою методичної роботи закладу було зростання рівня педагогічної майстерності педагога і педагогічного колективу, саморозвиток, самоактуалізація та самореалізація особистості вчителя та учня в умовах особистісно-орієнтованого підходу в навчанні і вихованні учнів.

Методичну роботу в 2018-2019 навчальному році було організовано за слідуючими формами:

 • колективні форми роботи (педагогічна рада, оперативно-інструктивні наради, творчі звіти);
 • групові форми роботи (методичні об’єднання, відкриті уроки для батьків та педагогів школи,  майстер – класи);
 • індивідуальні форми роботи (методичні консультації, взаємовідвідування занять, самоосвіта педагогів).

Згідно плану роботи КОІППО ім.В.О.Сухомлинського за встановленим графіком були включені до планового проходження курсів підвищення педагогічної кваліфікації педагогічні працівники, а саме Русул М.І., Русул І.В., Русул А.М. та акомпаніатори Онойченко В.О., Вощенко Т.В. В міжатестаційний період педагоги проводили відкриті заняття, творчі зустрічі, місцеві та виїзні майстер-класи, брали участь у мистецьких конкурсах, фестивалях на рівні міста, області, країни та світу.

Сьогодні виконується робота щодо впровадження перспективного електронного   плану проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників ШЕВ «В гостях у казки» на 2019 – 2022 роки.

Протягом звітного періоду проводились наради при директорові на теми: «Технологія організації диференційованого навчання на заняттях в позашкільному навчальному закладі» (жовтень, Онойченко В.О.), «Шляхи формування пізнавальної самостійності вихованців гуртка як вид навчальної діяльності» (грудень, Комар І.В.),  «Розвиток творчої особистості вихованців засобами інноваційних технологій» (лютий, Куроп’ятник Л.М.), «Розвиток здібностей і обдарувань учнів»  (квітень, Шелест Н.М.).

Під час засідань педагогічної ради були  розглянуті такі питання:  «Проблеми мотивації навчальної діяльності вихованця позашкільного навчального закладу в сучасних умовах» (серпень, Русул М.І.), «Індивідуальний стиль педагогічної діяльності, як основний фактор оновлення системи освіти» (січень, Зайченко К.В.),  «Дослідницька діяльність педагога як компонент педагогічної творчості» (травень, Вощенко Т.В.) , а також слухались питання про стан вивчення та узагальнення досвіду керівників гуртків та акомпаніаторів школи  з проблеми закладу.

          Під час засідань методичних об’єднань керівників гуртків та акомпаніаторів розглядались питання: «Сучасне заняття гуртка – яке воно?» (вересень, Кударенко К.С.), «Заняття як засіб розвитку творчої особистості керівника гуртка і вихованця»  (листопад, Квікер Б.О.); «Групові форми роботи як засіб формування компетентності вихованців гуртка  (з досвіду роботи)» (січень, Русул А.М.);  «Сучасні підходи до організації навчально-виховного процесу». Підсумки навчального року. (квітень, Русул І.В.), були підведені підсумки навчального року.

З метою вивчення та запровадження педагогічного та перспективного досвіду відбувалися взаємовідвідування уроків педагогічними працівниками, проводилися відкриті заняття в закладах мистецького спрямування. Так 14  листопада 2019 року відбувся семінар-практикум для керівників хореографічних колективів системи управління освіти міської ради міста Кропивницького, під час якого митці хореографії обмінялися досвідом роботи і змогли впровадити практичну складову питання, оскільки Русул А.М. провела для гостей майстер-клас з черліденгу.

З  метою популяризації мистецтва хореографії та спортивної гімнастики,   залучення дітей селища Нового до навчання у ШЕВ «В  гостях у казки» для батьків, керівників гуртків та громадськості проводились відкриті уроки, шоу-програми з спортивної ггімнастики та  хореографії.

Щотижня проводились інструктивно-оперативні наради, на яких розглядалися поточні робочі питання, розподілялася між працівниками ШЕВ «В гостях у казки»  завдання  на тиждень згідно запланованих заходів та поточних питань: «Забезпечення організованого початку навчального року» (серпень, Русул М.І.), «Стан будівлі, навчальних приміщень, матеріально-технічної бази й електричного обладнання навчального закладу» (серпень, Юрченко В.Г.), «Про готовність педколективу до реалізації завдань ШЕВ» (вересень, Русул М.І.),

«Про структуру методичної роботи ШЕВ» (вересень, Русул І.В.), «Про виконання навчальних планів та дотримання вимог навчальних програм» (постійно, Русул І.В.), «Про результативність навчально-виховного процесу» (постійно, Русул І.В.),

«Про підсумки інвентаризації матеріальних цінностей»( грудень, Русул М.І.),  «Стан ведення ділової документації» (грудень Русул М.І.), «Аналіз роботи щодо дотримання безпеки життєдіяльності в закладі» (січень,  Куроп’ятник Л.М.).

У 2018 – 2019 навчальному  році було здійснено моніторинг «Оцінка задоволеності батьків вихованців школи діяльністю ШЕВ «В гостях у казки» (у формі анкетування). Результати анкетування були досить  показовими, і засвідчили, що батьки вихованців закладу високо оцінили мистецький рівень та спортивні досягнення дітей,  вдалу організацію навчально-виховного процесу та  позитивні взаємини між педагогами і дітьми.

З метою забезпечення організаційно-правової основи діяльності ШЕВ за графіком проводились  навчання педагогічних працівників  та обслуговуючого персоналу з питань охорони праці та безпечного навчання вихованців у школі естетичного виховання «В гостях у казки» (відповідальна  Куроп’ятник Л.М.).

З метою забезпечення умов для творчого, інтелектуального, фізичного розвитку вихованців укомплектовані групи хореографічно обдарованих дітей, впроваджувались інтерактивні технології навчання, поповнилась концертна програма новими постановками.

В 2018-2019 навчальному році у визначенні змісту виховної роботи у школі естетичного виховання «В гостях у казки» завідуюча організаційно-масового відділу  Куроп’ятник Л.М. керувалась Конституцією України,  Конвенцією ООН про права дитини, законом України про позашкільну освіту.

Впродовж   2018-2019 навчального року педагоги ШЕВ «В гостях у казки» продовжили активну роботу над поповненням  власних портфоліо навчально-виховними матеріалами, розробками занять, виховних заходів. Значна увага приділялась результативності впровадження  індивідуальних науково-методичних проблем.

Протягом  2018-2019 навчального року продовжував активно діяти Інтернет-сайт ШЕВ «В гостях у казки»  SKAZKA.KR.UA,  де систематично висвітлювалась змістовна інформація про  методичні досягнення педагогів закладу, про роботу з батьками, проведення культурно-масових заходів на місцевому, міському, обласному та Міжнародному рівнях.

Аналізуючи мистецьке життя ШЕВ «В гостях у казки», керівники гуртків вибудували досяжну мету і, як результат роботи:  поставили  нові хореографічно-акробатичні номери, гімнастичні композиції з предметами, розробили ескізи костюмів, пошили нові сорочки та впровадили ескізи української вишивки, а найголовніше – протягом навчального року стали володарями вісімнадцятого  ГРАН-ПРІ.

Педагогічний колектив школи естетичного виховання «В гостях у казки» всі сили, енергію та фантазію спрямували для того, щоб піднести до висот хореографічне мистецтво, підтримувати українські традиції, примножуючи творчий спадок української культури. Дарували світові позитивні емоції і в душах людей сіяли зерна доброти, красоти, мудрості і щирості.

Основні  зусилля  педагогічних  працівників позашкільного  навчального  закладу  були спрямовані  на забезпечення   участі  дітей  у різних видах діяльності:  пізнавальній, громадській, ціннісно-орієнтаційній, спортивно-оздоровчій,  художньо-естетичній, дозвільно-розважальній. Причому,  педагогічний колектив намагався у  своєму закладі,  щоб один і  той же вихованець   мав  змогу   брати   участь у різноманітних  заходах   і  видах  діяльності,   особливо  у  тих, котрі  відповідають  його  індивідуальним  потребам,   інтересам  і запитам  душі   та  розуму.  Кожен  педагог   закладу  чітко   усвідомлював і усвідомлює, що  їм   необхідно   творчо   діяти.

Тож навчальний рік був дуже насичений творчістю.

На виконання Законів України «Про позашкільну освіту», Указів Президента України від 25.06.2013 № 344 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Положення про позашкільний навчальний заклад,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05 2001 № 433, Концепції державної програми роботи з обдарованою молоддю, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 № 202-р, Положення про Всеукраїнські конкурси-захисти фахової  майстерності,  затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 №1099, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056 (зі змінами), плану виховної роботи ШЕВ «В гостях у казки» на 2018-2019 навчальний рік, з метою підвищення іміджу позашкільного навчального  закладу у місті та області, охоплення дітей та підлітків якісними послугами позашкільної освіти, організації змістовного дозвілля неповнолітніх та попередження злочинності серед дітей та підлітків селища Нового        виховна діяльність здійснювалась відповідно до основних завдань позашкільної освіти, спрямованих  на:

–   виховання громадянина України;

–        формування особистості вихованця;

–        його наукового світогляду, розвитку його здібностей і обдарувань;

–        виховання любові до праці, почуття дбайливого господаря своєї школи,

–        бережливого ставлення до шкільного майна;

–        формування засад здорового способу життя;

–        виховання любові до природи, вироблення навиків екологічної культури;

–        виховання поваги до педагогів, старших, батьків;

–        формування згуртованого та працездатного хореографічного колективу.

Для реалізації цих завдань у виховній роботі використовували різноманітні за формою та змістом заходи: години спілкування,  виховні години, анкетування, відверті розмови, конкурси, трудові десанти, виставки-конкурси, вікториниі  бота була спрямована на виховання:

– ціннісного ставлення  особистості до себе;

– ціннісного ставлення  особистості до сім?ї, родини,

– ціннісного ставлення  особистості до праці,

– ціннісного ставлення особистості до природи,

– ціннісного ставлення особистості до культури і мистецтва,

– ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави.

Протягом року  педагогічний колектив навчального закладу працював над вдосконаленням особистості вихованця, направленим на розкриття закладених  здібностей,  формування її життєвої компетентності; пошуком, розвитком  та підтримкою  здібних, обдарованих та талановитих дітей та підлітків; створенням здоров’язберігаючого простору для фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я учасників навчально-виховного процесу; сприянням ефективної системи навчання хореографії  заради забезпечення самореалізації в майбутньому.

Колективом створено належні умови для адаптації вихованців у позашкільному навчальному закладі, в тому числі вихованців гуртків раннього естетичного розвитку. Педагоги навчального закладу спрямували виховний процес на виховання найвищих морально-духовних та потенційних можливостей особистості, створили умови для досягнення життєвого успіху особистості, розвитку її індивідуальних здібностей, здібностей до самореалізації, намагались активізувати індивідуальну роботу з обдарованими та здібними дітьми, систематично та послідовно проводили роботу щодо підготовки вихованців до творчих конкурсів, турнірів різного рівня.

Виховна робота спланована відповідно до  місячників. Під час  місячника «Я ? патріот і господар землі», метою якого було вироблення у вихованців високого ідеалу служіння народові, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім’я процвітання держави та її захисту;  забезпечувалось розуміння ними загальнолюдської і народної моралі щодо оточуючого природного та соціального середовища;   допомогали вихованцям набути знання і досвід, який сприяє коригуванню ставлення людини до власної безпеки; забезпечувалось усвідомлення ними громадянського обов’язку.

В рамках цього місячника були проведені такі заходи, як свято Першого дзвоника ««Прощай, Літо чарівне, привіт, Осінь золота!», проведено перший урок   2018 – 2019 навчального року до 27-ї річниці незалежності України «Розкажемо Європі про себе».   Вихованці театру танцю «В гостях у казки» взяли участь у  святковій програмі,  присвяченій Дню міста «Моє місто – чарівна перлина, зоряний куточок на землі».; взяли участь у міжнародному дні миру, виготовляючи поробки із паперу.

Під час місячника «Здорова дитина – багата країна» передбачалась мета – формування у підлітків усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров’я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного) свого і кожної людини; виховання   патріотизму, колективізму, свідомої дисципліни та організованості, особистої культури здоров’я.

В рамках цього місячника проводились такі виховні заходи такі, як концертна програма до Дня педагога: «Серця віддаємо  вчителям», розважальна програма до дня Золотої Осені «До нас осінь завітала»; провели усну інтелектуальну гру «Україна від козацьких часів до сьогодення», а також бесіду  «Чистота – запорука здоров’я» .

Під час місячника «Я і закон» передбачалась мета – формування в учнів правових почуттів, активної позиції у правовій сфері, вироблення у вихованців навичок і звичок правомірної поведінки,  подолання  в свідомості окремих учнів помилкових поглядів та переконань, негативних навичок і звичок поведінки, які сформувалися внаслідок помилок і недоліків виховання; прищеплювати вихованцям повагу до прав і свобод людини; забезпечувати знання і дотримування ними Законів України; розвивати моральні риси особистості та почуттів уболівання за кожну людину.

Протягом цього місячника проведено конкурс хореографічних композицій серед дівчат та хлопців    «Бринить, співає наша мова, чарує, тішить і дзвенить», годину спілкування «Права і закон в твоєму житті».

Під час місячника «Я, родина, Україна» передбачалась мета – залучення вихованців до національних традицій українського народу, його культури, національно-етичної обрядовості і звичаїв;    допомагати вихованцям усвідомити себе як частину української нації; засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей.  Протягом цього місяця випущені бюлетені: санітарний  «Ваше здоров’я – у ваших руках» і бюлетень «Чорнобильський біль», проведена година спілкування до Міжнародного дня інвалідів «Я бажаю всім добра», випущений  бюлетень «Хресна дорога жертв Чорнобиля».).

У січні 2019 року  –  місячник  громадянського виховання, метою якого – виховання  свідомого громадянина незалежної суверенної України з власним світоглядом, спрямованим на розвиток демократичного суспільства, вшанування поваги до Конституції, національної символіки. В рамках цього місячника вихованці старших груп навчання на чолі з керівниками гуртків 8 січня 2019 року біля Обеліска Слави вшанували пам’ять визволителів Кіровоградщини від німецько-фашистських загарбників, стали активними учасниками вікторини «Звичаї – скарби українського народу».

В лютому  в закладі проходив місячник патріотичного виховання «Історія Вітчизни – історія майбутнього», в рамках якого були проведені конкурсно-ігрові програми «На гостинах у Віри, Надії та Любові», «Любов придумана не нами, вона від Бога нам дана» (до дня Святого Валентина), напередодні  якої працювала поштова скринька, проведений конкурс на кращу Валентинку і  під час якої вихованці брали активну участь у розвагах, іграх. А 15 лютого 2019 року для воїнів-афганців був проведений тематичний вечір-зустріч  воїнів-інтернаціоналістів участь у концертній частині  тематичного вечора-зустрічі воїнів-інтернаціоналістів «А біль Афгану навіки…» з нагоди 30- річниці виведення військ з Афганістану, за участю вдови воїна-інтернаціоналіста Л.Б. Дозор, голови міської спілки воїнів-інтернаціоналістів та представників міської спілки воїнів-афганців.

Березень для вихованців ШЕВ «В гостях у казки» видався напрочуд змістовним  і продуктивним, оскільки в рамках місячника «Я – творча особистість» проведена спортивно-розважально-інтелектуальна конкурсна програма для дівчат «Міс Весна – 2019», відбулися урочистості до дня  8 Березня «Всі прийшли вітати Вас», прочитана  лекція для батьків з метою виховання дітей на тему «Крадії часу».

Протягом місячника «Я – житель планети Земля» формувалась у вихованців екологічна культура, усвідомлення себе частиною природи, виховувалось почуття єдності з природою та відповідальності за неї як за національне багатство. Вихованці взяли участь в екологічній акції  «Зробимо Україну чистою» в рамках Всеукраїнського тижня охорони навколишнього середовища, провели конкурсно-розважальну програму до дня сміху  «Хочете жити на втіху, частіше помирайте від сміху», був випущений бюлетень «Радіація навколо нас: чого варто боятися».

Місячник «Вічна слава героям! Ми низько вклоняємось Вам»  передбачав і впровадив у життя завдання: виховання у вихованців почуття обов’язку, поваги та вдячності до захисників та патріотів Вітчизни, формування свідомого доброзичливого ставлення і поваги до патріотів Батьківщини та до їх справ. В рамках цього місячника впорядковано та озеленено пришкільну територію та декоровано і примножено  зимовий сад . А 9 травня творчий колектив ШЕВ «В гостях у казки» урочисто вітав ветеранів Другої світової війни, представників трудового фронту та дітей війни з Днем пам’яті та примирення, 74-ю річницею Великої Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та провів мітинг «Відгомін історії». Найголовніша нагорода за результат роботи перед жителями селища Нового в цей знаменний день – зворушити пам’ять про буремні 1941-1945 роки, роки відбудови та розвитку нації, почути слова вдячності від глядачів та духовно збагатити прийдешні покоління про пам’ять віків.

В другій половині травня вихованці демонстрували рівень навченості хореографічним дисциплінам протягом навчального року. Учні, які успішно склали екзаменаційну частину та були активними учасниками всіх заходів, подані до селищної програми «Обдаровані діти – 2019» і в рамках Міжнародного дня захисту  дітей були нагороджені на відкритому заході «Хай буде дитинство щасливим моє і усіх дітей світу».

Протягом  навчального року  проводилась робота по  попередженню дитячого та виробничого травматизму – це тиждень дорожнього руху на тему: «Молодь за безпеку дорожнього руху», тиждень попередження  пожежної безпеки «Мала іскра – великий вогонь!», тиждень безпечної життєдіяльності на тему: «Без здоров’я немає щастя» тиждень знань цивільного захисту населення на тему «Зробимо життя безпечним!» і підсумковий   тиждень знань правил дорожнього руху на тему «У дорожніх правил канікул немає».

Паралельно проводились тижні з охорони праці для адміністративного та обслуговуючого персоналу. Наслідки проведеної роботи  задокументовані і зібрані у тематичні теки.

З метою забезпечення заходів щодо збереження й зміцнення здоров’я, соціального захисту гуртківців, педагогів і працівників ШЕВ  проводилось коригування системи заходів щодо профілактики наркоманії, СНІДу, венеричних захворювань серед гуртківців,  забезпечувався соціальний захист дітей, що потребують підтримки: постійний психолого-педагогічний супровід гуртківців у навчально-виховному процесі; залучення до всіх заходів, які проводяться в ШЕВ; дотримувався й вивчався стан санітарно- гігієнічного режиму, проведена атестація робочих місць, пожежної безпеки та охорони праці.

Протягом року проводилась робота з батьками вихованців щодо питань виховання дітей: співбесіди та цікаве проведення дозвілля дітей у стінах закладу та за його межами.

Організаційно-масова робота в 2018 – 2019 навчальному році займає чільне місце в культурно-мистецькому житті вихованців.

Концертна діяльність театру танцю «В гостях у казки»  відбувалася:

–  на місцевому (свято Першого дзвоника,  день міста на с.Новому – 15.09.2018 р., концерт до Дня вчителя, свято осені «Осінь – найдорожча серцю пора», участь у концерті до 30-річчя ДНЗ № 74, на якому брали участь гості селища та творчі колективи території обслуговування,  новорічні ранки «Пригоди Сніговика» для дітей селища та закладу, новорічний карнавал для вихованців старших груп театру танцю «В гостях у казки»,   конкурсно-розважальна програма «На гостинах у Віри, Надії та Любові», «Козацькому роду немає переводу» для вихованців середніх та старших груп хлопців, участь у концертній частині  тематичного вечора-зустрічі воїнів-інтернаціоналістів «А біль Афгану навіки…» з нагоди 30- річниці виведення військ з Афганістану, на якій були присутні очільники міської мерії,  конкурсно-розважальна програма для дівчат «Весна – Грація – 2019» для вихованців середніх та старших груп дівчат, святкові урочистості до 74-ї річниці Перемоги «Відгомін історії», свято до Міжнародного дня захисту дітей);

– міському (участь у ювілейному концерті з нагоди 75-річчя з дня народження метра хореографії А.Є.Короткова в залі Кіровоградської обласної філармонії, на якому були присутні губернатор області, голова обласної ради, міський голова, начальник міського управління освіти, участь в параді хореографічних колективів по центральній вулиці міста Кіровограда до дня міста, де на гостини  завітав    Президент України П.Порошенко .

21-22 квітня 2019 року вихованці театру танцю «В гостях у казки» взяли участь у ХІ Міжнародному фестивалі «Об’єднаймо дітей мистецтвом», що проходив у Кропивницькому. Вихованці Русул Аліни представили на розсуд журі 4 танцювальних номери у різних напрямках та в різних вікових категоріях. Серед великої кількості учасників нашим вихованцям   члени журі призначили найголовнішу нагороду – І місце у вільній танцювальній категорії в малій формі (виконавці – Руденко Марія, Бойчева Карина, Якимчук Ксенія, Іванова Валерія: «Гімнастична композиція зі скакалками», «Гімнастична  феєрія з булавами») і ІІ місце у сольній формі  (виконавиця – Гнатюк Валерія: «Танцюючи живу», «Іграшка»).  Учасники конкурсу взяли участь у екологічному флешмобі і  на сцені філармонії отримали пам`ятні сертифікати про встановлення рекорду від ведучих Олександри Ткаченко та Олексія Козачинського, за сприянням культурно-мистецького фонду Артема Стрижакова «Перспектива», який підтримує заходи управління сім`ї та молоді міськради Кропивницького. Ведучі разом з членами журі вітали переможців, які отримали пам`ятні відзнаки: медалі, кубки та дипломи. (Докладніше в розділі У Кропивницькому визначили переможців Міжнародного фестивалю пісні і танцю «Об’єднаємо дітей мистецтвом — Інформаційний портал Кіровоградщини – Гречка – Новини Кропивницький на сайті gre4ka.info).

–  Міжнародному (конкурс у місті Львові «Зіркова хвиля хітів», який відбувався у Львівському державному палаці юнацтва та молоді, де хореографічне  мистецтво презентували 60 колективів учасників: повернулися додому з найвищою нагородою конкурсу ГРАН-ПРІ (18) та 4-ри перших місця у різних вікових номінаціях.

Народному художньому колективу України театру танцю “В гостях у казки” з міста Кропивницького випала велика честь представляти Україну на Міжнародному форумі мистецтв в Туреччині у місті Стамбулі в період з 15 по 26 квітня 2019 року. Колектив повернувся додому на свята з перемогою: нагороджений Кубками й Дипломами за кращу презентацію своєї країни на фестивалі та відзначений за кращі хореографічні балетмейстерські роботи на конкурсі. На фестивалі народного танцю в Туреччині колектив представив на розсуд глядачів 5 номерів творчих робіт Заслужених працівників культури України Ірини та Миколи Русулів: «На вигоні», «На ставку», «Українські візерунки», «Буковинський танок», «Дудочку». Всі учасники театру танцю отримали особисті медалі, дипломи лауреатів, сертифікати учасників фестивалю та багато дарунків від організаторів заходу (теплі куртки-толстовки, футболки, рюкзаки, шкільні набори). Незабутні чудові дні проведені в Стамбулі: Дитяча англомовна Ассамблея Миру за участю представників з 16 країн світу, зйомки на ТБ, прийом у Президента Стамбула с населенням міста в 23 млн. жителів (це – країна в країні, тому мера міста представляють Президентом), фестивальна хода центральною вулицею Стамбула, концерти на прекрасних сценах, 5-ти годинна прогулянка по Босфору на 3-х палубному кораблі с дискотекою та обідом, відвідування Палацу Першого Президента Туреччини Мустафи Кема?ля Ататю?рка, фестивальні концерти та репетиції, вивчення турецьких народних танців.

10-12 травня 2019 року чергова перемога театру танцю “В гостях у казки” у Києві на Фестивалі-конкурсі “KYIV ART TIME”: 11 кубків, 11 перших місць, 11 дипломів-переможців в різних номінаціях та вікових категоріях. Вперше колектив представив на конкурсі тільки солістів. 14 дівчат колективу представили на конкурсі 9 номерів сольних партій, поставлені Аліною Русул. Всі роботи були високо оцінені членами жюрі, в особі Григорієм Чапкісом. Зазначено високий рівень підготовки дівчат, оригінальність постановок хореографа-балетмейстера та власний неповторний хореографічний почерк.

Неперевершені враження у вихованців театру танцю «В гостях у казки» залишилися від виїзних конкурсів та фестивалів впродовж навчального року, а особливо від атракціонів у стамбульському Дісней Ленді: катання на американських гірках; атракціоні Вікінгів з поворотом у човнах під нахилом 180 градусів з водопадом; на атракціонах «360 градусів» та Кінг Конзі, який підіймав дітлахів у небо, на атракціоні Динозаврів; проходження на човнах по підземних водах, де всі мали змогу ознайомитися з історичними традиціями турецького народу. Щоденні дискотеки для всіх учасників фестивалю із 16 країн світу. Проживання в пансіонаті на березі моря між горами, ігри на футбольному та баскетбольному полях, різноманітні бескоштовні дитячі ігрові автомати, турецькі солодощі та морозиво… Море адреналіну і заряду позитивної енергії.

Питаннями навчання й виховання учнів та вихованців ШЕВ «В гостях у казки» переймаються батьки, для яких проводяться індивідуальні консультації, співбесіди, а також тричі за навчальний рік – засідання загальношкільного батьківського комітету, загальношкільні батьківські збори. Саме члени батьківського комітету були активними учасниками мистецьких подорожей театру танцю «В гостях у казки» до міста Львова та Києва.

Учасники колективу – це гордість селища Нового. Саме вони створювали і  створюють мистецький осередок нашого краю. Тож ми, як керівники і педагоги закладу, виносимо слова великої вдячності батькам наших вихованців за свідомий  та правильний вибір і розвиток природних здібностей дітей.

ШЕВ «В гостях у казки»  – це колектив творчих особистостей, котрі яскраво сяють протягом всього шкільного життя. Недарма ж кажуть, що дружний колектив  – це коли багато «я» зливаються в одне ціле «ми»! Жарти, веселощі, сміх – все це про нас,   ми даруємо веселий  настрій всім, хто нас оточує.

Отже, ми кращі і готові до нових перемог!

Сподіваємось на нові творчі досягнення на перемоги у  2019-2020 навчальному  році. Про свою роботу адміністрація школи естетичного виховання «В гостях у казки»  звітувала перед адміністративним та депутатським корпусом   Новенської селищної ради, батьками, жителями селища Нового 01 червня 2019 року.

 

 

 

Директор ШЕВ «В гостях у казки»,                                                                        

заслужений працівник культури України,

член Національної Спілки хореографів України,

володар золотої відзнаки                          «За заслуги» І ступеня Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету 

Микола Іванович Русул               

Офіційна сторінка комунального закладу "Школа естетичного виховання "В гостях у казки" Кропивницької міської ради" Слідкуйте Р·Р° нами VK Twiter YouTube RSS