Звіт директора ШЕВ «В гостях у казки» за 2014-2015 н.р.

                                                                             ЗВІТ
школи естетичного виховання «В гостях у казки»
Новенської селищної ради міста Кіровограда
про проведену роботу за 2014-2015 навчальний рік

Утвердження позашкільної освіти як складової системи освіти України вимагає переосмислення ролі взаємодії науки й практики для вдосконалення теоретико-методологічних основ діяльності позашкільних навчальних закладів, раціональної організації науково-методичної роботи педагогів-практиків.
Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти, визначеної Конституцією України, Законом України «Про освіту», Законом України « Про позашкільну освіту», і спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.
Завдяки діяльності позашкільних навчальних закладів в Україні забезпечено доступність позашкільної освіти, функціонування та розвиток її різноманітних форм. Робота в закладі організовується відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, здібностей вихованців і здійснюється за різними напрямами позашкільної освіти (художньо-естетичний, хореографічний, спортивний).
Останні десятиріччя значно підвищилися вимоги до позашкільної освіти як рівноправного інституту в загальній системі освіти, відповідно до чого постало питання щодо переосмислення стратегічних питань оновлення або реформування діяльності позашкільного навчального закладу. При цьому головним залишається визначення, що позашкільна освіта — це спеціально організована діяльність, яка має яскраво виражену власну специфіку впливу, що дає їй певні переваги перед іншими засобами виховання. Це, передусім, добровільність участі дітей у позашкільній роботі; диференціація її за інтересами і спрямованістю на певний тип діяльності; постановка конкретних практичних завдань перед кожним вихованцем у його творчому становленні; оволодіння знаннями та уміннями за індивідуальними планами.
Позашкільний заклад сформував систему універсальних знань, умінь і навичок, а також має досвід самостійної діяльності, особистої відповідальності, творчої праці вихованців.
Якість освіти залежить від багатьох показників, які сумарно впливають на оцінку діяльності закладу взагалі:
• рівень знань вихованців;
• рівень вихованості;
• рівень соціальної адаптації вихованців у житті та суспільстві;
• рівень педагогічної майстерності працівників;
• методичне забезпечення освітнього процесу та ін.
Щоб оцінити ефективність усіх інноваційних процесів у закладі, визначити перспективу їх розвитку як цілісної освітньої системи, ефективність управління, обґрунтованість рішень щодо управління якістю освіти, в закладі створений оптимальний механізм відстеження результатів роботи всіх ланок цієї системи, який успішно впливає на якість освітнього процесу і створює умови успішності навчання та розвитку.
Педагогічний колектив у 2014-2015 н. р. продовжує роботу над єдиною науково-методичною проблемою «Впровадження гуманізму в педагогічній діяльності, реалізація диференційованого підходу до навчання та виховання дітей, співвідношення індивідуальності вчителя, учнів і класу в цілому». Четвертий рік роботи над проблемою – реалізація проблеми (набуття досвіду).
Мета: реалізація групових та індивідуальних проектів формування гуманістичної педагогічної позиції в усіх ланках управлінського, методичного та навчально-виховного процесів.
В 2014 – 2015 навчальному році успішно здійснена комплектація навчальних гуртків за наступними напрямками:
— хореографічний – 9 груп – кількість дітей – 217;
— спортивний – 8 груп – кількість дітей – 116.
Всього в позашкільному закладі навчається – 333 вихованців: 190 – дівчаток, 143 – хлопчиків.
Згідно з планом щодо громадського огляду в 2014-2015 навчальному році поновлені списки сімей, в яких виховуються:
діти-сироти — 3 ;
діти, позбавлені батьківського піклування — 2;
діти загиблих шахтарів — 1 ;
діти-інваліди — 6 ;
діти з багатодітних сімей — 6 ;
діти, що виховуються одним батьком — 70 ;
діти з малозабезпечених сімей — 19 ;
діти з неблагонадійних сімей – 8.
В навчальному році були проведені педради на теми: «Педагогічний такт як особлива форма функціонування педагогічної моралі», «Педагогічна майстерність, її елементи», «Майстерність педагогічного спілкування. Культура й образно-виразна характеристика мовлення вчителя».
Відбулися методичні ради на тему : «Нетипові форми організації навчання та їх аналіз», «Використання елементів акторської та режисерської майстерності в педагогічній діяльності вчителя», «Методика роботи з молодшими класами по хореографії Description».
Проведені засідання методичних об’єднань на теми: «Психофізіологічні основи тренажу», «Формування пластичної культури», «Уява й фантазія. Розвиток уяви».
Проводились наради при директорові на теми: «Теоретичні засади використання прийомів педагогічного впливу», «Педагогічна техніка вчителя. Темп і ритм уроку», «Професійна діяльність та особистість педагога. Професійне самовиховання вчителя», а також проводились інструктивно-оперативні наради.
В закладі працювала школа підвищення педагогічної майстерності, під час роботи якої розглядались питання «Теоретичні засади використання прийомів педагогічного впливу», «Формування емоційно-почуттєвої сфери навчально-виховного процесу засобами синтезу мистецтва», «Виховання режисерських здібностей учнів», «Професійна діяльність та особистість педагога. Професійне самовиховання вчителя».
ШЕВ «В гостях у казки» працює за авторською програмою Заслужених працівників культури України, членів Національної спілки хореографів України, кавалерів відзнаки «За заслуги» ІІ ступеня Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету Ірини та Миколи Русулів. Програма навчання дітей хореографії викладена в книзі «За кулісами театру танцю «В гостях у казки». У 2007 році Ірина Василівна та Микола Іванович були нагороджені дипломом Першого ступеня і визнані Переможцями Всеукраїнського конкурсу педагогів позашкільних навчальних закладів України на кращі освітні проекти з проблем духовного виховання підростаючого покоління, за навчально – методичний посібник «За кулісами театру танцю «В гостях у казки».
У 2007 році Ірина Василівна та Микола Іванович були нагороджені дипломом Першого ступеня і визнані Переможцями Всеукраїнського конкурсу педагогів позашкільних навчальних закладів України на кращі освітні проекти з проблем духовного виховання підростаючого покоління, за навчально – методичний посібник «За кулісами театру танцю «В гостях у казки». Гуртки з традиційного карате-до працюють за навчальною програмою президента Національної Федерації Традиційного Карате-До України, головного тренера збірної команди України з традиційного карате-до, заслуженого тренера України, судді міжнародної категорії, голови суддівської колегії Національної Федерації традиційного Карате-До України В.В.Савченко.
Виконано навчальний план, освоєно навчальну програму за навчальний рік.
У 2012 році у світ вийшло видання «Танець між Небом і Землею» під редакцією Віктора Федоровича Похиленко, в якому розглядаються історичні підвалини і розвиток хореографічного мистецтва Кіровоградщини, яке невіддільне від розвитку українського народно-сценічного танцю. Один із розділів «Діти степової Терпсихори» цього видання присвячений історії розвитку хореографічного життя Народного художнього колективу України театру танцю «В гостях у казки» та висвітлюються питання програми навчання дітей хореографії у школі естетичного виховання «В гостях у казки».
Для зручності та ефективності в керівній роботі закладом та навчально-виховним процесом розроблено номенклатуру справ, розроблено навчальний план, в якому розглядається навантаження по напрямкам діяльності за початковим, основним та вищим рівнями, розроблений розклад занять ШЕВ «В гостях у казки», який погоджений Новенською селищною радою та затверджений директором закладу. Згідно плану роботи ОІППО ім. В.Сухомлинського включені до плану підвищення кваліфікації педагогічні працівники за встановленим графіком та розроблений перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників ШЕВ «В гостях у казки» на 2011 – 2016 роки, впорядкований список — картотека педагогічних працівників станом на 1 вересня 2014 року, складені списки навчальних груп різних вікових категорій та напрямків діяльності, станом на 15 вересня 2014 року зведений соціальний паспорт ШЕВ «В гостях у казки», складена попередня мережа гуртків груп дітей на 2014 – 2015 навчальний рік, складений кількісний склад дітей, що навчаються в гуртках (17 груп – 9 хореографічних та 8 спортивних), згідно нормативних документів розроблено тижневе погодинне навантаження педагогічних працівників закладу та графік роботи адміністративного та обслуговуючого персоналу на навчальний рік, складений перелік науково-методичної літератури, яка є в наявності в ШЕВ «В гостях у казки» та є настільними книгами для методичної роботи педагогічних працівників закладу.
В закладі діє книга руху обліку вихованців ШЕВ «В гостях у казки».
В ШЕВ «В гостях у казки» діти навчаються за трьома рівнями – початковим, основним(базовим) і вищим. Діти, які протягом 11 років освоїли навчальну програму з класичного танцю, народно-сценічного танцю, елементами модерну, партерною хореографією, технікою акторської майстерності, концертною роботою на сцені та склали кваліфікаційні іспити з фахових дисциплін вищого рівня навчання на «добре» та «відмінно» отримали свідоцтва про позашкільну освіту.
В 2014 – 2015 навчальному році успішно здійснена комплектація навчальних гуртків за наступними напрямками:
— хореографічний – 9 груп – кількість дітей – 217;
— спортивний – 8 груп – кількість дітей – 116.
Всього в позашкільному закладі навчається – 333 вихованців: 190 – дівчаток, 143 – хлопчиків.
Основна мета сучасної освіти — відповідність актуальним і перспективним потребам суспільства, підготовка різнобічно розвиненої особистості, здатної до соціальної адаптації в суспільстві і самовдосконалення. Саме тому сьогодні зростає попит на кваліфікованого, творчого, конкурентноздібного керівника гуртка, здатного виховувати особистість у сучасному, динамічно мінливому світі.
Якість, результати навчально-виховного процесу ШЕВ «В гостях у казки» залежать передусім від педагога, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.
В цьому навчальному році пройшли курси підвищення кваліфікації в Кіровоградському обласному інституті післядипломної освіти педагогічні працівники школи – акампаніатор гуртків Вощенко Тетяна Вікторівна, керівник гуртків Русул Аліна Миколаївна та заступник директора школи Русул Ірина Василівна. У 2014 – 2015 навчальному році пройшла атестація педагогів Русул Ірини Василівни, Русула Миколи Івановича, Перепелиці Олексія Сергійовича та Вощенко Тетяни Вікторівни. Саме ці педагоги презентували заклад всій області та працівникам освітньої галузі різних напрямків та спеціальностей з мистецтва хореографії та художньої гімнастики.
Спільна діяльність навчальних закладів селища сприяла кращій результативності контролю навчання та виховання вихованців, оскільки керівники гуртків систематично здійснюють контроль за успішністю своїх вихованців в загальноосвітніх навчальних закладах через шкільний щоденник. Саме тісна співпраця адміністрацій закладів освіти сприяла вихованню відповідальності і зосередженості щодо здобуття знань предметів шкільного курсу та дисциплін хореографічного спрямування. Так у грудні та травні на високому професійному рівні пройшли відкриті уроки всіх вікових груп закладу для батьків дітей, педагогів школи та жителів селища Нового, а у травні пройшли іспити по всім віковим групам дітей.
Навчально-виховний процес в ШЕВ «В гостях у казки» завершив роботу у підсумковій педраді 29 травня 2015 року, на якій підводилися підсумки роботи з вихованцями, науково-методичній роботі, а також питання господарювання та підготовки позашкільного навчального закладу до наступного навчального року.
Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи, виховна робота закладу орієнтується на нормативно – правову базу з питань виховної роботи та нормативно – правові акти, документи Міністерства освіти і науки України, обласного управління освіти, органів місцевого самоврядування.
У цьому навчальному році виховна робота була підпорядкована навчально-виховній проблемі школи «Впровадження гуманізму в педагогічній діяльності, реалізація диференційованого підходу до навчання та виховання дітей, співвідношення індивідуальності вчителя, учнів і класу в цілому», спланована і спрямована на досягнення головної мети: формування та розвиток соціально-зрілої, творчої особистості.
В основу виховної діяльності ШЕВ «В гостях у казки» покладено принцип гуманізму, демократизму, поєднання загальнолюдського і національного змісту, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання.
Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом навчального року здійснювалась за основними напрямками:
національно-громадянське виховання;
екологічне виховання та формування здорового способу життя;
воєнно-патріотичне виховання;
трудове виховання та профорієнтаційна робота;
морально-правове виховання;
художньо-естетичне виховання;
творчий розвиток особистості;
родинно-сімейне виховання.
Виховна робота школи була спрямована на вирішення таких завдань:
• створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного розвитку учнів;
• турбота про здоров’я учнів, пропаганда здорового способу життя;
• естетичне, екологічне та трудове виховання як одна з складових виховання та підготовки учнів до дорослого життя;
• продовження сумісної роботи педагогів, учнів і батьків;
• виховання громадсько-патріотичних якостей завдяки продовженню краєзнавчої та патріотичної роботи.
Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в закладі в 2014 -2015 навчальному році працювали заступник директора з навчально-виховної роботи, завідуючий організаційно-масового відділу, культорганізатор, 7 керівників гуртків та 2 акампаніатори.
Виховна робота була реалізована через проведення таких заходів, як свята Першого дзвоника, свята «Осінній вернісаж» (жовтень), днів відкритих дверей для батьків та громадськості селища (вересень, грудень), годин спілкування «Душі криниця – селище моє» (вересень), «Ваш вибір: хочу – можу – треба» (листопад), уроку мужності до Міжнародного дня ветерана (жовтень), проведений захід до Міжнародного дня інвалідів: благодійна акція «Ангел з одним крилом», випуск бюлетеню до вшанування пам’яті учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС «Поріс чорнобилем Чорнобиль – бідою нашою поріс», тематичний вечір-зустріч воїнів-інтернаціоналістів «Через призму подій далекого 1979 року», конкурс «Веснянка – 2015. Українкою я народилася», “Тривожні дзвони Чорнобиля” (тематичний вечір до 29 – ї річниці аварії на ЧАЕС), проведені святкові урочистості до 70-ї річниці Перемоги «Сторінками безсмертного подвигу і слави», проведено свято останнього дзвоника «Срібний голос дзвоника лунає» та урочистості з нагоди Міжнародного дня захисту дітей «Казковий вернісаж».
У рамках екологічного виховання відбулись трудові екологічні десанти з покращення та благоустрою прилеглої території до ШЕВ «В гостях у казки», відбулося поновлення новими насадженнями клумб на території закладу.
Формування основ здорового способу життя здійснювалося через проведення спортивних змагань до Дня захисника Вітчизни, проведення акції до Дня боротьби зі СНІДом: конкурси малюнків, колажу на тему «Снід: подумай про майбутнє — обери життя»; перегляд відеофільму «Німий крик»; виховна година «Майбутнє без СНІДу»; випуск бюлетеню «За здоровий спосіб життя». Проведено тиждень «Молодь обирає здоровий спосіб життя», у рамках якого відбулися тематичні бесіди, конкурс плакатів. В позашкільному закладі проводились профілактичні заходи, спрямовані на попередження шкідливих звичок серед неповнолітніх (колаж на тему «Здорова дитина – здорова країна», бесіда з правової тематики: «Ми проти злочинності і насильства»).
Родинно-сімейне виховання здійснювалось через систему заходів, спрямованих на виховання поваги до родини, турботливого ставлення до рідних, близьких, прищеплення традиційних сімейних цінностей: батьківські збори, відкриті уроки з хореографії, традиційного карате та гімнастики.
Головним завданням кожного педагога і вихованця, передусім, є сформувати в людини свідоме та відповідальне ставлення до питань особистої безпеки й безпеки тих, хто її оточує, навчити вихованця розпізнавати й оцінювати потенційні небезпеки, визначати шлях надійного захисту від них, уміти надавати допомогу в разі потреби собі та іншим, а також оперативно ліквідовувати наслідки прояву небезпек у різноманітних сферах людської діяльності. Саме з цією метою в ШЕВ «В гостях у казки» продовжилась робота по попередженню дитячого травматизму у зимово-весняний та весняно-літній період. Так в 2014 – 2015 навчальному році проводились тижні охорони праці та безпеки життєдіяльності вихованців ШЕВ «В гостях у казки» за такими напрямками: «Безпека дорожнього руху – це життя», «Завжди в житті і день за днем будь обережним ти з вогнем», «Дивна пора – зима. Приховані небезпеки», «Думати швидко – діяти чітко». Підсумки проведення тижнів охорони праці та безпечної життєдіяльності розглядалися на нарадах при директорові. В ході проведення Тижнів аналізувалися умови праці та процеси вдосконалення робочих місць усіх об’єктів правління, а саме в танцювальному та гімнастичному залах, роздягальнях, території двору, виконання наказів, розпоряджень, приписів з питань охорони праці, організації пожежної безпеки, електробезпеки та виробничої санітарії.
Наслідками проведеної роботи та стану роботи в закладі з питань збереження життя і здоров’я вихованців є відповідна документація та тематичні теки.
Цей навчальний рік був дуже насичений творчістю. Народний художній колектив України театр танцю «В гостях у казки», шестикратний Володар Гран — Прі престижних Міжнародних конкурсів та фестивалів, вже у вересні — жовтні 2014 року отримав перемогу в Міжнародному фольклорному фестивальному турі «Ханіоті-2014» в Греції та «Скоп’є-2014» в Македонії, а в грудні 2014 року отримав перемогу на Всеукраїнському фестивалі хореографічного мистецтва «Країна танцю».
Аналізуючи мистецьке життя світу, керівники гуртків вибудували наступну мету і, як результат своєї роботи: поставлені нові хореографічно-акробатичні номери та гімнастичні композиції з предметами, новий народно-сценічний номер «На ставку», народний італійський танець «Тарантела», розроблені ескізи костюмів, закуплено тканину в Одесі для їх пошиття. До всіх нових концертних номерів пошиті нові костюми руками майстра Нестерової Тетяни Вікторівни.
Особливо хочеться відзначити Новорічні спектаклі, що пройшли в школі естетичного виховання з 26 по 29 грудня (а їх було 5), глядачами яких були батьки та вихованці ШЕВ «В гостях у казки», діти працівників Кіровоградської обласної психіатричної лікарні та дітей жителів селища Нового.
Приємно зауважити , що вихованці не тільки приймають активну участь у міському мистецькому житті, а завдячуючи здобутому хореографічному мистецтву здійснюють благодійні внески – участь у благодійному концерті дитячих хореографічних колективів в Кіровоградській обласній філармонії, метою якого – придбання реанімаційної апаратури (26 квітня 2015 року).
Педагогічний колектив школи естетичного виховання «В гостях у казки» не шкодує сил, енергії та фантазії для того, щоб піднести до висот хореографічне мистецтво, українські традиції, творчий спадок Кіровоградщини. Намагаємось зробити світ кращим, добрішим, світлішим.
Основні зусилля педагогічних працівників позашкільного навчального закладу спрямовані на забезпечення участі дітей у різних видах діяльності: пізнавальній, громадській, ціннісно-орієнтаційній, спортивно-оздоровчій, художньо-естетичній, дозвільно-розважальній. Причому, ми намагаємося у своєму закладі, щоб один і той же вихованець мав змогу брати участь у різноманітних заходах і видах діяльності, особливо у тих, котрі відповідають його індивідуальним потребам, інтересам і запитам душі та розуму. Кожен педагог закладу чітко усвідомлюють, їм необхідно творчо діяти вже тепер і тут.
Концертна діяльність театру танцю «В гостях у казки» відбувалася як на місцевому рівні – це: тематичний вечір – зустріч з воїнами-афганцями( 15 лютого), конкурсно-розважальна програма «Ну – мо, хлопці! Ну – мо, дівчата!»( перемогла команда дівчат, 6 березня), участь в святковому концерті до 70 –ї річниці Великої Перемоги «Сторінками подвигу і слави»(9 травня), участь в концерті « Свято Дитинства», присвячений Міжнародному дню захисту дітей (1 червня), так і на міському рівні – це: в лютому театр танцю «В гостях у казки» взяв участь у міському мистецькому конкурсі «Дитячий внесок у творчість міста»,а в травні був запрошений для участі в Гала – концерті, учасниками якого були 20 колективів міста, творчо і ґрунтовно готувалися до звітного концерту, присвячений 33-ій річниці народження(22 квітня), також приймали участь у концерті до Дня захисту дітей, який відбувався у Кіровоградській обласній філармонії (1 червня).
Протягом навчального року вихованці ШЕВ «В гостях у казки» відвідали концерти в Кіровоградській обласній філармонії Київського балету молодих артистів театру на Подолі, Академічного ансамблю пісні і танцю «Зоряни» Кіровоградської обласної філармонії, концерти ансамблю «Сухішвілі» ( 15 лютого), мистецький анонс театру танцю Радо Поклітару з композиціями «Дощ», «Кармен» (23 квітня), мали змогу пережити почуття відповідальності під час здачі відкритих екзаменів з хореографії ансамбля «Анюта»(20 травня).
Протягом навчального року були проведені загальношкільні батьківські збори – 11 вересня, 12 вересня, 22 жовтня, 25 лютого, 08 квітня та збори батьків по віковим групам дітей у травні місяці, оскільки батьки вихованців ШЕВ «В гостях у казки» є головним спонсором, який створив благодійний фонд (рішення батьківських зборів № 1 від «11» вересня). Завдячуючи спільній роботі батьків (фінансова підтримка) і педагогічного колективу закладу (постановка нових хореографічних номерів, виховання дітей ), вихованці одягнули нові костюми, які презентували на звітному концерті 22 квітня на сцені Кіровоградської обласної філармонії. Щиросердно дякуємо батькам за розуміння і підтримку в створенні комфортних умов навчання та виховання. Саме за їх допомогою проведена часткова заміна радіаторів опалювальної системи будівлі ШЕВ з метою попередження нещасних випадків в опалювальний зимовий період, на сучасному рівні відремонтовані санітарні вузли на І та ІІ поверхах, роздягальні на І та ІІ поверхах, а також виконали капітальний ремонт у гімнастичному залі на І поверсі ( повністю замінена стяжка підлоги, постелене нове килимове покриття, пофарбовані стеля та стіни, оформлені зовнішні відкоси на вікнах).
В цьому році постало нагальне питання про збереження дитячого життя (бездоглядність) та облаштування пришкільної території закладу. Зважаючи на об’єм, масштаб та перелік робіт (демонтаж бетонних плит, грейдерування, водовідведення природної води, ландшафтний дизайн, облаштування під’їзду до будівлі), звернулися за допомогою до депутата Верховної Ради Станіслава Березкіна, за що велика вдячність від нашого колективу особисто, батьків наших вихованців та жителів селища Нового.
Ось добіг кінця ще один навчальний рік, 1 червня – найбажаніший день для усіх вихованців, бо попереду канікули. Але хто добре попрацював, той може хороше відпочивати. Кажуть, досконалість не має меж. Кожного року наші вихованці стають все кращими та розумнішими, поповнюють театр танцю «В гостях у казки» новими талантами та успіхами. Цей рік цьому свідчення.
ШЕВ «В гостях у казки» — це колектив творчих особистостей, котрі яскраво сяють протягом всього шкільного життя. Недарма ж кажуть, що дружний колектив – це коли багато «я» зливаються в одне ціле «ми»! Жарти, веселощі, сміх — все це про нас, бо ми не втрачаємо можливості покращити настрій всім, хто нас оточує. Отже, ми кращі і готові до нових перемог!
Я бажаю усім своїм вихованцям набратися сил, натхнення, відпочити і повернутися після канікул бадьорими, щасливими та натхненними до нових знань та успіхів. Хорошого настрою та вдалих канікул!
Директор ШЕВ «В гостях у казки»,
заслужений працівник культури України,
член Національної Спілки хореографів України
кавалер відзнаки «За заслуги» П ступеня
Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету
Микола Русул

Офіційна сторінка комунального закладу "Школа естетичного виховання "В гостях у казки" Кропивницької міської ради" Follow us Facebook Twiter YouTube RSS