Звіт директора ШЕВ «В гостях у казки» за 2015-2016 н.р.

                                                                                    ЗВІТ
                      школи естетичного виховання «В гостях у казки»
                      Новенської селищної ради міста Кіровограда
                      про проведену роботу за  2015-2016 навчальний рік

На виконання Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001р. № 433 (зі змінами), відповідно до плану роботи ШЕВ «В гостях у казки» на 2015/2016 навчальний рік протягом І семестру колектив школи естетичного виховання «В гостях у казки» працював над вдосконаленням особистості вихованців, направленим на розкриттям природних здібностей, формуванням їх життєвої компетентності; пошуком, розвитком та підтримкою здібних, обдарованих та талановитих дітей та підлітків; створенням здоров’язберігаючого простору для фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я учасників навчально-виховного процесу; сприянням ефективної системи медіаосвіти заради забезпечення всебічної підготовки вихованців до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, формування у них медіа обізнаності, медіа грамотності і медіа компетентності відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливостей.
Основна мета сучасної освіти — відповідність актуальним і перспективним потребам суспільства, підготовка різнобічно розвиненої особистості, здатної до соціальної адаптації в суспільстві і самовдосконалення. Саме тому сьогодні зростає попит на кваліфікованого, творчого, конкурентноздібного керівника гуртка, здатного виховувати особистість у сучасному, динамічно мінливому світі.
Якість, результати навчально-виховного процесу ШЕВ «В гостях у казки» залежать передусім від педагога, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.
Позашкільний заклад формує систему універсальних знань, умінь і навичок, а також має досвід самостійної діяльності, особистої відповідальності, творчої праці вихованців.
Якість освіти залежить від багатьох показників, які сумарно впливають на оцінку діяльності закладу взагалі:
• рівень знань вихованців;
• рівень вихованості;
• рівень соціальної адаптації вихованців у житті та суспільстві;
• рівень педагогічної майстерності працівників;
• методичне забезпечення освітнього процесу та ін.
Педагогічний колектив протягом 2015-2016 н. р. підсумовує роботу над єдиною науково-методичною проблемою «Впровадження гуманізму в педагогічній діяльності, реалізація диференційованого підходу до навчання та виховання дітей, співвідношення індивідуальності вчителя, учнів і класу в цілому».
У закладі збережена мережа гуртків, збільшені напрями роботи гуртків, наповнюваність груп, що дало можливість збільшити кількість відсотків дітей та підлітків охоплених позашкільною освітою. Так, у 2015/2016 навчальному році у закладі функціонують 16 гуртків за двома напрямами позашкільної освіти: художньо-естетичним (хореографічним) та спортивним.
В 2015 – 2016 навчальному році успішно здійснена комплектація навчальних гуртків:
— художньо-естетичний (хореографічний) — 9 груп, кількість дітей – 231;
— спортивний ( гурток черліденг) – 7 груп – кількість дітей – 107.
Гуртки охоплюють 338 дітей та підлітків віком від 4 до 18 років, з них дівчаток — 200, хлопчиків — 138.
Згідно з планом щодо громадського огляду в 2015-2016 навчальному році поновлені списки дітей, в яких виховуються:
діти-сироти — 3 ;
діти, позбавлені батьківського піклування — _____;
діти загиблих шахтарів — 1 ;
діти-інваліди — 2 ;
діти з багатодітних сімей — 13 ;
діти, що виховуються одним батьком — 33;
діти з малозабезпечених сімей — 35;
діти з неблагонадійних сімей – 2;
діти, батьки яких виконують військовий обов’язок в АТО — 4.
Для виконання основних завдань освітньої діяльності позашкільного навчального закладу в закладі спланована навчальна та виховна робота: навчальний план, складено тижневе погодинне навантаження, плани роботи методичної ради, методичного об’єднання, школи педагогічної майстерності та спланована робота з питань охорони праці й безпеки життєдіяльності дітей, розклад занять гуртків, попередня мережа гуртків школи, графік роботи адміністративного та обслуговуючого персоналу.
В І семестрі навчальному року були проведені педради на теми: «План-програма контролю за якістю знань, умінь та успішності учнів у школі естетичного виховання «В гостях у казки», «Підготовка закладу до державної атестації», методичні ради на тему: «Атестації закладу у грудні 2015 року»,
«Методика побудови синтезованих форм танцю», «Особистісно зорієнтована система розвитку творчих здібностей вихованців ШЕВ «В гостях у казки» засобами хореографічного мистецтва», а також слухались питання про стан вивчення та узагальнення досвіду керівників гуртків та акампаніаторів школи з проблеми закладу.
Проведені засідання методичних об’єднань на теми: «Естетичне виховання учнів, як запорука формування морального та психічного здоров’я учнів», «Досягнення світового балету. Джорж Баланчин та його спадщина».
Проводились наради при директорові на теми: «Конфлікти у педагогічній взаємодії та шляхи їх розв’язання», «Інформаційно-мовний вплив педагога», а також проводились інструктивно-оперативні оперативні наради з питань організації і модернізації навчально-виховного процесу:
«Забезпечення організованого початку навчального року», «Стан будівлі, навчальних приміщень, матеріально-технічної бази й електричного обладнання навчального закладу», «Про готовність педагогічного колективу до реалізації задач проблеми ШЕВ», «Про структуру методичної роботи ШЕВ», «Про виконання навчальних планів та дотримання вимог навчальних програм», «Про результативність навчально-виховного процесу», «Про підсумки інвентаризації матеріальних цінностей», «Стан ведення ділової документації».
В закладі працювала школа підвищення педагогічної майстерності, під час роботи якої розглядались питання «Роль акомпаніатора у хореографічному гуртку», «Формування національної свідомості засобами народної хореографії».
Згідно плану роботи ОІППО ім. В.Сухомлинського за встановленим графіком включені до плану підвищення кваліфікації педагогічні працівники та дотримується виконання перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників ШЕВ «В гостях у казки» на 2011 – 2016 роки.
Відповідно до Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів затвердженого наказом МОН України від 30.01.2015 № 67, рішення протоколу № 2 від 06.01.2016 засідання атестаційної комісії з атестаційної експертизи ШЕВ «В гостях у казки» управління освіти Кіровоградської міської ради та за результатами державної атестації — школа естетичного виховання «В гостях у казки» визнана атестованою.
У 2015-2016 навчальному році хореографічні гуртки почали працювати за програмою з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму «Програма з хореографії» (автори Монарх Є. Ю., керівник народного хореографічного колективу «Веселка», заслужений працівник культури України, Центру дитячої та юнацької творчості міста Василькова Київської області; Дейдиш Л.А., методист першої категорії Українського державного центру позашкільної освіти). Дана програма рекомендована Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист Міністерства освіти і науки України від 02.04.2012 р. №1/11-4294), рекомендована вченою радою Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова від 26.06.2009 р. (протокол № 12), рекомендовано педагогічною радою Українського державного центру позашкільної освіти від 10.01.2012 р. (протокол №1 ).
Спортивні гуртки школи естетичного виховання працюють за навчальною програмою «Черліденг», авторами якої є Крекотіна Т. М., методист вищої категорії інформаційно-методичної служби Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України, Безрядіна Н. Л., керівник гурткової роботи Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. Дану програму схвалено до використання в позашкільних навчальних закладах (протокол №3 від 09.07.2014 науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України).
Гуртки традиційного карате працюють за робочою програмою фізкультурно-оздоровчих занять з традиційного карате, яку підготував Президент Національної Федерації Традиційного Карате-До України. Затверджена Центром олімпійської підготовки з Традиційного Карате-До В.Савченко і погоджена Першим проректором КДПУ ім.В.Винниченка професором В.І.Завіною від 23.12.2009 р.
Виконано навчальний план, освоєно навчальну програму за І семестр навчального року.

Навчання вихованців ШЕВ «В гостях у казки» здійснюється у трьох спеціалізованих залах: великий хореографічний зал (деревяна підлога , дзеркальна стіна, три станки), малий хореографічний зал (деревяна підлога), гімнастичний зал (коврове покриття, гімнастичний спортивний інвентар та обладнання), в якому в цьому році був проведений капітальний ремонт: демонтаж старої підлоги, бетонування та стяжка нової підлоги, настіл нового килимового покриття, шпаклювання й фарбування стін та стелі. Тож для навчання хореографічним дисциплінам створені необхідні й належні умови.
В ШЕВ «В гостях у казки» діти навчаються за трьома рівнями – початковим, основним(базовим) і вищим. Діти, які протягом 13 років освоюють навчальну програму з класичного танцю, народно-сценічного танцю, елементами модерну, партерною хореографією, технікою акторської майстерності, концертною роботою на сцені та склали кваліфікаційні іспити з фахових дисциплін вищого рівня навчання на «добре» та «відмінно» мають всі шанси отримати свідоцтва про позашкільну освіту і цього року таких випускників 3: Бараннік Анна, Комар Іван, Хріненко Іван, Вьюник Альона, Боженко Всеволод.
Спільна діяльність навчальних закладів селища сприяла кращій результативності контролю навчання та виховання вихованців, оскільки керівники гуртків систематично здійснюють контроль за успішністю своїх вихованців в загальноосвітніх навчальних закладах через шкільний щоденник.
Навчально-виховний процес в ШЕВ «В гостях у казки» у І семестрі підсумував роботу у формі проведення у грудні 2015 року відкритих уроків по всім віковим групам закладу перед батьками дітей, педагогами школи та жителями селища Нового.
Виховна робота закладу підпорядкована навчально-виховній проблемі школи «Впровадження гуманізму в педагогічній діяльності, реалізація диференційованого підходу до навчання та виховання дітей, співвідношення індивідуальності вчителя, учнів і класу в цілому», заходи якої спрямовані на патріотичне, національно-громадянське, морально-правове, екологічне виховання особистості та формування здорового способу життя.
Головним завданням кожного педагога і вихованця, передусім, є сформувати в людини свідоме та відповідальне ставлення до питань особистої безпеки й безпеки тих, хто її оточує, навчити вихованця розпізнавати й оцінювати потенційні небезпеки, визначати шлях надійного захисту від них, уміти надавати допомогу в разі потреби собі та іншим, а також оперативно ліквідовувати наслідки прояву небезпек у різноманітних сферах людської діяльності. Саме з цією метою в ШЕВ «В гостях у казки» продовжується робота по попередженню дитячого травматизму, так в І семестрі 2015 – 2016 навчального року було проведено тижні охорони праці та безпеки життєдіяльності вихованців ШЕВ «В гостях у казки» по попередженню нещасних випадків на дорозі «Безпека дорожнього руху – це життя» і в побуті «Вогонь – не іграшка».
Наслідками проведеної роботи та стану роботи в закладі з питань збереження життя і здоров’я вихованців є відповідна документація та тематичні теки.
Перше півріччя навчального року був дуже насичений творчістю.
Аналізуючи мистецьке життя ШЕВ «В гостях у казки» , керівники гуртків вибудували наступну мету і, як результат своєї роботи: поставити нові хореографічно-акробатичні номери та гімнастичні композиції з предметами, розробили ескізи костюмів, закупити тканину для їх пошиття.
Педагогічний колектив школи естетичного виховання «В гостях у казки» не шкодує сил, енергії та фантазії для того, щоб піднести до висот хореографічне мистецтво, українські традиції, творчий спадок Кіровоградщини. Намагаємось зробити світ кращим, добрішим, світлішим.
Основні зусилля педагогічних працівників позашкільного навчального закладу спрямовані на забезпечення участі дітей у різних видах діяльності: пізнавальній, громадській, ціннісно-орієнтаційній, спортивно-оздоровчій, художньо-естетичній, дозвільно-розважальній. Причому, ми намагаємося у своєму закладі, щоб один і той же вихованець мав змогу брати участь у різноманітних заходах і видах діяльності, особливо у тих, котрі відповідають його індивідуальним потребам, інтересам і запитам душі та розуму. Кожен педагог закладу чітко усвідомлює, що їм необхідно творчо діяти.
Концертна діяльність театру танцю «В гостях у казки» відбувалася на місцевому (свято Першого дзвоника, концерт до Дня вчителя, свято осені «Осінь – найдорожча серцю пора», новорічна казка «Новорічна пригода Снігуроньки», новорічний карнавал для вихованців), міському (концерт до Дня вчителя, презентація закладу під час проведення атестаційної експертизи) та обласному (концерт до Дня вчителя, благодійний концерт «Повір у себе», «Подаруй надію», «На крилах віри і добра», концерт в обласному ДЮЦі за участю працівників освіти області, святковий концерт до 90-річчя з дня народження А.М.Кривохижі, привітанняз 20-ти річним ювілеєм ансамблю «Анюта») рівнях.
Особливо хочеться відзначити Новорічні спектаклі, що пройшли в школі естетичного виховання з 25 по 29 грудня, глядачами яких були батьки та вихованці ШЕВ «В гостях у казки», діти працівників Кіровоградської обласної психіатричної лікарні та дітей жителів селища Нового.
Вихованці ШЕВ «В гостях у казки» протягом І семестру навчалися хореографічному досвіду, відвідавши концерт ансамблю ім.П.Вірського, повчилися на життєвих проблемах і шляхах їх вирішення, переглянувши спектакль «Кайдашева сім’я».
Питаннями навчання й виховання учнів та вихованців ШЕВ «В гостях у казки» переймаються батьки: це індивідуальні консультації, співбесіди, засідання загальношкільного батьківського комітету та загальношкільні батьківські збори, які проводились двічі.
В цьому році постало нагальне питання про збереження дитячого життя (бездоглядність) та облаштування пришкільної території закладу. Зважаючи на об’єм, масштаб та перелік робіт (демонтаж бетонних плит, грейдерування, водовідведення природної води, ландшафтний дизайн, облаштування під’їзду до будівлі), звернулися за допомогою до депутата Верховної Ради Станіслава Березкіна, за що велика вдячність від нашого колективу особисто, батьків наших вихованців та жителів селища Нового, тож 1 вересня 2015 року вихованці та їх батьки мали змогу милуватися скромним дизайном і безпечним фасадом позашкільного навчального закладу.
ШЕВ «В гостях у казки» — це колектив творчих особистостей, котрі яскраво сяють протягом всього шкільного життя. Недарма ж кажуть, що дружний колектив – це коли багато «я» зливаються в одне ціле «ми»! Жарти, веселощі, сміх — все це про нас, бо ми не втрачаємо можливості покращити настрій всім, хто нас оточує. Отже, ми кращі і готові до нових перемог!
Сподіваємось на нові творчі досягнення па перемоги у другому півріччі 2015-2016 навчального року. Про свою роботу школа естетичного виховання «В гостях у казки» прозвітує перед жителями селища Нового та міста Кіровограда в Кіровоградській обласній філармонії в кінці навчального року.

Директор
ШЕВ «В гостях у казки»,
заслужений працівник культури України,
член Національної Спілки хореографів України
володар відзнаки «За заслуги» П ступеня Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету

Микола Русул

Офіційна сторінка комунального закладу "Школа естетичного виховання "В гостях у казки" Кропивницької міської ради" Follow us Facebook Twiter YouTube RSS