Звіт директора ШЕВ «В гостях у казки» за 2017-2018 н.р.

ЗВІТ

директора школи естетичного виховання

 «В гостях у казки»

Новенської селищної ради міста Кропивницького

за проведену роботу у  2017-2018 навчальному році


На виконання Законів  України  «Про освіту»,  «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001р.  № 433 (зі змінами),  відповідно до плану  роботи ШЕВ «В гостях у казки» на 2017-2018 навчальний рік протягом року колектив школи естетичного виховання «В гостях у казки» працював над вдосконаленням особистості вихованців, направленим на розкриття природних здібностей,  формуванням їх життєвої компетентності; пошуком, розвитком  та підтримкою  здібних, обдарованих та талановитих дітей та підлітків; створенням здоров’язберігаючого простору для фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я учасників навчально-виховного процесу; сприянням ефективної системи медіаосвіти заради забезпечення всебічної підготовки вихованців до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, формування у них медіа обізнаності, медіа грамотності і медіа компетентності відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливостей.

Основна мета сучасної освіти — відповідність актуальним і перспективним потребам суспільства, підготовка всебічно розвиненої особистості, здатної до соціальної адаптації в суспільстві і самовдосконалення. Саме тому сьогодні зростає попит на кваліфікованого, творчого, конкурентноздібного керівника гуртка, здатного виховувати особистість у сучасному, динамічно мінливому світі.

Якість, результати навчально-виховного процесу ШЕВ «В гостях у казки» залежать передусім від педагога, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.

Позашкільний  заклад формує систему універсальних знань, умінь і навичок, а також має досвід самостійної діяльності, особистої відповідальності, творчої праці вихованців.

Для виконання основних  завдань освітньої діяльності позашкільного навчального закладу  в закладі спланована навчальна та виховна робота:  складено навчальний план, тижневе погодинне навантаження,  плани роботи методичної ради, методичного об’єднання, робота  з питань охорони праці й  безпеки життєдіяльності дітей, розклад занять гуртків, мережа гуртків школи, графік роботи  адміністративного та обслуговуючого персоналу.

Навчання вихованців ШЕВ «В гостях у казки» здійснювалось у трьох спеціалізованих залах: великий хореографічний  зал,  малий хореографічний зал, гімнастичний зал. Тож для навчання хореографічним дисциплінам були створені необхідні й належні умови.

У закладі збережена  мережа гуртків, розширені напрями роботи гуртків та наповнюваність груп, що дало можливість збільшити кількість  дітей та підлітків охопити позашкільною освітою. Так, у 2017-2018 навчальному році у закладі функціонували 17 гуртків за двома напрямами позашкільної освіти: художньо-естетичним (хореографічним) та спортивним.

У 2017-2018  навчальному році успішно здійснена комплектація навчальних гуртків:

— художньо-естетичний напрямок (хореографічний)  — 10 груп, кількість дітей – 219;

— спортивний напрямок: гурток черліденг (5 груп),  традиційне карате (2 групи), загальна кількість дітей – 108.

Гуртки охоплюють 327 дітей та підлітків віком від 4 до 18 років., з них дівчаток – 196,  хлопчиків — 131.

Згідно з планом щодо громадського огляду в 2017-2018 навчальному році поновлені списки дітей, в яких виховуються:

діти-сироти — 2 ;

діти,  позбавлені батьківського піклування —  _0____;

діти загиблих шахтарів — 1 ;

діти-інваліди — 1 ;

діти з багатодітних сімей — 4 ;

діти, що виховуються одним батьком — 56;

діти з малозабезпечених сімей — 1;

діти з неблагонадійних сімей – __0____;

діти, батьки яких виконують військовий обов’язок  в АТО —  3.

У 2017-2018 навчальному році хореографічні гуртки продовжили  працювати за програмою школи естетичного виховання «В гостях у казки» з хореографії (автори І.В.Русул, М.І.Русул, А.М.Русул), затверджена управлінням освіти Кіровоградської міської ради, наказ №633/0 від 01 вересня 2016 року на підставі рішення міської методичної ради (протокол № 4 від 23.08.2016 року).        Спортивні гуртки школи естетичного виховання продовжили працювати за навчальною програмою «Черліденг», авторами якої є Крекотіна Т. М., методист вищої категорії інформаційно-методичної служби Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України, Безрядіна Н. Л., керівник гурткової роботи Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.  Дану програму схвалено до використання в позашкільних навчальних закладах (протокол №3 від 09.07.2014 науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України).

Гуртки традиційного карате у 2017 – 2018 навчальному році працювали за навчальною програмою «Кіокушинкай карате» за початковим рівнем навчання «Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (автор Шевченко О.М.,  керівник гуртка «Східні єдиноборства» комунального закладу Сумський Палац дітей та юнацтва,  протокол №3 від 29.12.2015 р.).

В ШЕВ «В гостях у казки» діти навчалися за трьома рівнями – початковим, основним (базовим) і вищим. Діти на цих рівнях освоювали навчальну програму з класичного танцю, народно-сценічного танцю, елементів модерну, партерної хореографії, техніки акторської майстерності, концертної  роботи на сцені. Так з 21 по 25 травня вихованці 1-3 класів, молодші, середня та старші групи вихованців з хореографії та спортивної гімнастики склали кваліфікаційні іспити з фахових дисциплін вищого рівня навчання на «добре» та «відмінно». Приємним є той факт, що в цьому навчальному році ми маємо 9 випускників .

Навчальний план та навчальна програма у спортивному та хореографічному  відділах  за навчальний рік виконана в повному об’ємі.

Спільна діяльність навчальних закладів селища сприяла кращій результативності та контролю навчання та виховання вихованців, оскільки керівники гуртків систематично   здійснювали  контроль за успішністю своїх вихованців в загальноосвітніх  навчальних закладах через шкільний щоденник.

Якість освіти залежить від багатьох показників, які сумарно впливають на оцінку діяльності закладу взагалі:

 • рівень знань вихованців;
 • рівень вихованості;
 • рівень соціальної адаптації вихованців у житті та суспільстві;
 • рівень педагогічної майстерності працівників;
 • методичне забезпечення освітнього процесу та ін.

Тож педагогічний колектив у 2017-2018 н.р. продовжив роботу над єдиною науково-методичною проблемою «Підвищення рівня професійної майстерності керівника гуртка як умова всебічного розвитку вихованців та формування ключових компетентностей успішної особистості» і здійснював роботу за ІІ –м етапом (теоретичний — 01.09.2017 – 01.09.2018 р.), під час якого вивчалась теоретичний матеріал  методичної роботи, методика впровадження інновацій в освіті). З цією метою проводились педагогічні ради на теми:  «Індивідуальність учителя і освітні технології» (серпень,  Куроп’ятник Л.М.), «Диференційований підхід, як умова особистісно-орієнтовного навчання» (січень, Зайченко К.В.),                                        «Шляхи підвищення рівня професійної майстерності педагога»  (травень, Вощенко Т.В.), а також педагогічний моніторинг батьківської громади, як один з чинників оцінювання та прогнозування навчально-виховного процесу.

Методична робота  в   2017-2018 навчальному році організовувалась відповідно до Законів України «Про позашкільну освіту», «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 р. №347/2002, здійснювалась відповідно до реалізації науково — методичної «Підвищення рівня професійної майстерності керівника гуртка як умова всебічного розвитку вихованців та формування ключових компетентностей успішної особистості» та спрямована на  підвищення  кваліфікації,  професійного рівня педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу, вдосконалення педагогічної майстерності педагогів.

Педагогічний колектив у 2017-2018 н.р. продовжив роботу над єдиною науково-методичною проблемою «Підвищення рівня професійної майстерності керівника гуртка як умова всебічного розвитку вихованців та формування ключових компетентностей успішної особистості».

З метою підвищення теоретичної, науково — методичної та професійної підготовки педагогічних працівників, в рамках роботи над методичною проблемою закладу протягом 2017 – 2018 навчального року діяла така  структура  методичної роботи:

 • педагогічна рада (голова Русул М.І.,  проведено 3 засідання на рік).
 • методичне об’єднання керівників гуртків та акомпаніаторів (голова Кударенко К.С., проведено 4 засідання за рік).
 • наради при директорові (секретар Вощенко Т.В., проведено 3 засідання на рік).

Основною метою методичної роботи закладу було зростання рівня педагогічної майстерності педагога і педагогічного колективу, саморозвиток, самоактуалізація та самореалізація особистості вчителя та учня в умовах особистісно-орієнтованого підходу в навчанні і вихованні учнів.

Методичну роботу в 2017-2018 навчальному році було організовано за слідуючими формами:

 • колективні форми роботи (педагогічна рада, оперативно-інструктивні наради, творчі звіти);
 • групові форми роботи (методичні об’єднання, відкриті уроки для батьків та педагогів школи, методична рада, майстер – класи);
 • індивідуальні форми роботи (методичні консультації, взаємовідвідування занять, самоосвіта педагогів).

Згідно плану роботи КОІППО ім.В.О.Сухомлинського за встановленим графіком були включені до перспективного плану підвищення кваліфікації педагогічні працівники, який виконали в повному об’ємі. Так, в 2017-2018 навчальному році Русул А.М. провела відкриті заняття на міському, обласному та Всеукраїнському рівнях, написала методичну розробку «Ефективне використання навчальної програми з позашкільної освіти школи естетичного виховання «В гостях у казки», яка була апробована  у 2016-2017 навчальному році у ШЕВ «В гостях у казки», отримала рецензію завідувача кафедри хореографічних дисциплін Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, професора, народного артиста України А.Є Короткова (протокол № 2 від 15 вересня 2017 року). Тож атестаційна комісія закладу порушила клопотання перед атестаційною комісією управління освіти міської ради міста Кропивницького про присвоєння Русул А.М. педагогічного звання «керівник гуртка-методист». За результатами атестації атестаційною комісією  ІІ рівня було прийнято рішення  від 10.04.2018 року – присвоїти  педагогічне звання «керівник гуртка-методист».

Сьогодні триває робота над складанням електронного перспективного плану проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників ШЕВ «В гостях у казки» на 2019 – 2022 роки.

Протягом звітного періоду проводились наради при директорові на теми: «Індивідуальний стиль педагогічної діяльності, як основний фактор відновлення системи освіти» (вересень, Онойченко В.О.), «Оптимізація процесу розвитку хореографічних здібностей дітей» (жовтень, Комар І.В.),  «Розвиток мотивації учнів до навчання, високої успішності» (квітень, Шелест Н.М.).

Під час засідань педагогічної ради були  розглянуті такі питання:  «Індивідуальність учителя і освітні технології» (серпень, Кударенко К.С.), «Диференційований підхід як умова особистісно-орієнтовного навчання» (січень, Зайченко К.В.),  «Шляхи підвищення рівня професійної майстерності педагога» (травень Вощенко Т.В.), а також слухались питання про стан вивчення та узагальнення досвіду керівників гуртків та акомпаніаторів школи  з проблеми закладу.

          Під час засідань методичних об’єднань керівників гуртків та акомпаніаторів розглядались питання: «Планування роботи на 2017-2018 навчальний рік. Видання методичної розробки «Ефективне використання навчальної програми з позашкільної освіти школи естетичного виховання «В гостях у казки» (вересень, Русул А.М.);  «Формування вмінь самопізнання, саморозвитку вихованців» (грудень, Квікер Б.О.); «Сучасний учитель – який він?» (березень, Боженко В.А.);  «Основні характеристики системи контролю за якістю знань, умінь та успішності учнів у школі естетичного виховання «В гостях у казки» (червень, Русул І.В.), були підведені підсумки навчального року.

Щотижня проводились інструктивно-оперативні наради, на яких розглядалися поточні робочі питання, розподілялася між працівниками ШЕВ «В гостях у казки»  завдання  на тиждень згідно запланованих заходів та поточних питань: «Забезпечення організованого початку навчального року» (серпень, Русул М.І.), «Стан будівлі, навчальних приміщень, матеріально-технічної бази й електричного обладнання навчального закладу» (серпень, Соболевський В.Б.), «Про готовність педколективу до реалізації завдань ШЕВ» (вересень, Русул М.І.),

«Про структуру методичної роботи ШЕВ» (вересень, Русул І.В.), «Про виконання навчальних планів та дотримання вимог навчальних програм» (постійно, Русул І.В.), «Про результативність навчально-виховного процесу» (постійно, Русул І.В.),

«Про підсумки інвентаризації матеріальних цінностей»( грудень, Русул М.І.),  «Стан ведення ділової документації» (грудень, Куроп’ятник Л.М.), «Аналіз роботи щодо дотримання безпеки життєдіяльності в закладі» (січень, Русул М.І.).

З метою вивчення та запровадження педагогічного та перспективного досвіду відбувалися взаємовідвідування уроків педагогічними працівниками, проводилися відкриті уроки, відвідування уроків в закладах мистецького спрямування.

З  метою популяризації досягнень вихованців закладу та залучення дітей селища Нового до навчання у ШЕВ «В  гостях у казки» проводились відкриті уроки для батьків,  керівників гуртків та громадськості.

У 2017 – 2018 навчальному  році було здійснено моніторинг «Оцінка задоволеності батьків вихованців школи діяльністю ШЕВ «В гостях у казки» (у формі анкетування). Результати анкетування були досить  показовими, і засвідчили, що батьки вихованців закладу високо цінують в ШЕВ « В гостях у казки» отриманий високий рівень хореографічної майстерності та спортивні досягнення дітей,  вдалу організацію навчально-виховного процесу та  позитивні взаємини між педагогами і дітьми.

З метою забезпечення організаційно-правової основи діяльності ШЕВ за графіком проводились  навчання педагогічних працівників  та обслуговуючого персоналу з питань охорони праці та безпечного навчання вихованців у школі естетичного виховання «В гостях у казки» (відповідальна  Куроп’ятник Л.М.).

З метою забезпечення заходів щодо збереження й зміцнення здоров’я, соціального захисту гуртківців, педагогів і працівників ШЕВ  проводилось коригування системи заходів щодо профілактики наркоманії, СНІДу, венеричних захворювань серед гуртківців,  забезпечувався соціальний захист дітей, що потребують підтримки: постійний психолого-педагогічний супровід гуртківців у навчально-виховному процесі; залучення до всіх заходів, які проводяться в ШЕВ;

дотримувався й вивчався стан санітарно- гігієнічного режиму, пожежної безпеки, охорони праці та правил пожежної безпеки.

З метою забезпечення умов для творчого, інтелектуального, фізичного розвитку вихованців укомплектовані групи хореографічно обдарованих дітей, застосовувались інтерактивні технології навчання, удосконалено концертну програму,  відбувалась постановка нових творчих номерів,  здійснювалась концертна діяльність Народного художнього колективу України театру танцю «В гостях у казки», спланований та проведений ювілейний концерт театру танцю «В гостях у казки» з нагоди його 35-ти річчя, 25-ти річчя ШЕВ «В гостях у казки» та 30-ти річчя відкриття приміщення закладу.

В 2017-2018 навчальному році у визначенні змісту виховної роботи у школі естетичного виховання «В гостях у казки» завідуюча організаційно-масового відділу  Куроп’ятник Л.М. керувалась Конституцією України,  Конвенцією ООН про права дитини, законом України про позашкільну освіту.

Впродовж   2017-2018 навчального року педагоги ШЕВ «В гостях у казки» продовжили активну роботу над поповненням  власних портфоліо навчально-виховними матеріалами, розробками занять, виховних заходів. Значна увага приділялась результативності впровадження  індивідуальних науково-методичних проблем.

Протягом  2017-2018 навчального року продовжував активно діяти Інтернет-сайт ШЕВ «В гостях у казки»  SKAZKA.KR.UA,  де систематично висвітлювалась змістовна інформація про  методичні досягнення педагогів закладу, про роботу з батьками, проведення культурно-масових заходів на місцевому, міському, обласному та Міжнародному рівнях.

Аналізуючи мистецьке життя ШЕВ «В гостях у казки», керівники гуртків вибудували досяжну мету і, як результат роботи:  поставили  нові хореографічно-акробатичні номери, гімнастичні композиції з предметами, розробили ескізи костюмів, закупили  тканину  для їх пошиття, а найголовніше — протягом навчального року стали володарями семи ГРАН-ПРІ.

Педагогічний колектив школи естетичного виховання «В гостях у казки» не шкодував сил, енергії та фантазії для того, щоб піднести до висот хореографічне мистецтво, підтримувати українські традиції, примножуючи творчий спадок Кіровоградщини. Намагалися зробити світ кращим, добрішим, світлішим.

Основні  зусилля  педагогічних  працівників позашкільного  навчального  закладу  були спрямовані  на забезпечення   участі  дітей  у різних видах діяльності:  пізнавальній,   громадській, ціннісно-орієнтаційній, спортивно-оздоровчій,  художньо-естетичній, дозвільно-розважальній. Причому,  педагогічний колектив намагався у  своєму закладі,  щоб один і  той же вихованець   мав  змогу   брати   участь у різноманітних  заходах   і  видах  діяльності,   особливо  у  тих, котрі  відповідають  його  індивідуальним  потребам,   інтересам  і запитам  душі   та  розуму.  Кожен  педагог   закладу  чітко   усвідомлював і усвідомлює, що  їм   необхідно   творчо   діяти.

Тож навчальний рік був дуже насичений творчістю.

На виконання Законів України «Про позашкільну освіту», Указів Президента України від 25.06.2013 № 344 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Положення про позашкільний навчальний заклад,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05 2001 № 433, Концепції державної програми роботи з обдарованою молоддю, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 № 202-р, Положення про Всеукраїнські конкурси-захисти фахової  майстерності,  затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 №1099, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056 (зі змінами), плану виховної роботи ШЕВ «В гостях у казки» на 2017-2018 навчальний рік, з метою підвищення іміджу позашкільного навчального  закладу у місті та області, охоплення дітей та підлітків якісними послугами позашкільної освіти, організації змістовного дозвілля неповнолітніх та попередження злочинності серед дітей та підлітків селища Нового        виховна діяльність здійснювалась відповідно до основних завдань позашкільної освіти, спрямованих  на:

—   виховання громадянина України;

—        формування особистості вихованця;

—        його наукового світогляду, розвитку його здібностей і обдарувань;

—        виховання любові до праці, почуття дбайливого господаря своєї школи,

—        бережливого ставлення до шкільного майна;

—        формування засад здорового способу життя;

—        виховання любові до природи, вироблення навиків екологічної культури;

—        виховання поваги до педагогів, старших, батьків;

—        формування згуртованого та працездатного хореографічного колективу.

Для реалізації цих завдань у виховній роботі використовували різноманітні за формою та змістом заходи: години спілкування,  виховні години, анкетування, відверті розмови, конкурси, трудові десанти, виставки-конкурси, вікторини. Тому вся виховна робота в позашкільному закладі спрямована на:

?      ціннісне ставлення  особистості до себе;

?      ціннісне ставлення  особистості до сім?ї, родини,

?      ціннісне ставлення  особистості до праці,

?      ціннісне ставлення особистості до природи,

?      ціннісне ставлення особистості до культури і мистецтва,

?      ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

Протягом І півріччя  педагогічний колектив навчального закладу працював над вдосконаленням особистості вихованця, направленим на розкриття закладених  здібностей,  формування її життєвої компетентності; пошуком, розвитком  та підтримкою  здібних, обдарованих та талановитих дітей та підлітків; створенням здоров’язберігаючого простору для фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я учасників навчально-виховного процесу; сприянням ефективної системи навчання хореографії  заради забезпечення самореалізації в майбутньому.

Колективом створено належні умови для адаптації вихованця у позашкільному навчальному закладі, в тому числі вихованців гуртків раннього естетичного розвитку. Педагоги навчального закладу спрямували виховний процес на найвищі морально-духовні та потенційні можливості виховання, створили умови для досягнення життєвого успіху особистості, розвитку її індивідуальних здібностей, здібностей до самореалізації, намагались активізувати індивідуальну роботу з обдарованими та здібними дітьми, систематично та послідовно проводили роботу щодо підготовки вихованців до творчих конкурсів, турнірів різного рівня; участі у конкурсі-захисті хореографічних постановок (Міс «Весна – 2017», Лежавська Анна – І місце).

Виховна робота спланована відповідно місячників:

— вересень — місячник «Я ? патріот і господар землі», метою якого було вироблення у вихованців високого ідеалу служіння народові, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім’я процвітання держави та її захисту;  забезпечення розуміння ними загальнолюдської і народної моралі щодо оточуючого природного та соціального середовища;        допомогти вихованцям набути знання і досвід, який сприяє коригуванню ставлення людини до власної безпеки; забезпечення усвідомлення ними громадянського обов’язку.

В рамках цього місячника були проведені такі заходи, як свято Першого дзвоника «Ми – одна родина!» проведено перший урок   2017 – 2018 навчального року   «Я люблю свою Україну» (до 26-ї річниці незалежності України).   Вихованці театру танцю «В гостях у казки» взяли участь у  святковій програмі,  присвяченій Дню міста «Моє місто — чарівна перлина, зоряний куточок на землі».;

—  жовтень — місячник «Здорова дитина – багата країна», метою якого було формування у підлітків усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров’я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного) свого і кожної людини; виховання   патріотизму, колективізму, свідомої дисципліни та організованості, особистої культури здоров’я.

В рамках цього місячника проводились такі виховні заходи, як концертна програма до Дня педагога: «Моєму вчителю присвячується…», розважальна програма до дня Золотої Осені «Осінній вернісаж»;

— листопад — місячник «Я і закон», метою якого було формування в учнів правових почуттів, активної позиції у правовій сфері, вироблення у вихованців навичок і звичок правомірної поведінки,  подолання  в свідомості окремих учнів помилкових поглядів та переконань, негативних навичок і звичок поведінки, які сформувалися внаслідок помилок і недоліків виховання; прищеплювати вихованцям повагу до прав і свобод людини; забезпечувати знання і дотримування ними Законів України; розвивати моральні риси особистості та почуттів уболівання за кожну людину. Протягом цього місячника проведено годину спілкування «Права і закон в твоєму житті».

Приємно зазначити , що в рамках місячника вихованці театру танцю «В гостях у казки» провели на високому професійному рівні звітний концерт до 35-річчя народження колективу в стінах Кіровоградської обласної філармонії 29 листопада 2017 року.  Тепер колектив по праву може вкотре гордитися своїм званням НАРОДНИЙ.

— грудень — місячник  «Я, родина, Україна», основними завданнями якого є залучення вихованців до національних традицій українського народу, його культури, національно-етичної обрядовості і звичаїв;    допомагати вихованцям усвідомити себе як частину української нації; засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей.  Протягом цього місяця випущені бюлетені: санітарний  «Ваше здоров’я – у ваших руках» і бюлетень «Чорнобильський біль», проведена година спілкування до Міжнародного дня інвалідів «Я бажаю всім добра», випущений  бюлетень «Хресна дорога жертв Чорнобиля».).

В І півріччі проводилась робота з батьками вихованців щодо питань виховання дітей: співбесіди та цікаве проведення дозвілля дітей у стінах закладу та за йог межами.

Протягом І півріччя з вихованцями проводилась робота по попередженню дитячого травматизму. З цього напрямку було заплановано і проведено тематичні тижні безпеки життєдіяльності  по дорожньому русі  «Ми – за безпеку руху!» та пожежної безпеки  «Сірники не чіпай – вогонь не закликай».

У січні 2018 року  –  місячник  громадянського виховання, метою якого є виховання  свідомого громадянина незалежної суверенної України з власним світоглядом, спрямованим на розвиток демократичного суспільства, вшанування поваги до Конституції, національної символіки. В рамках цього місячника вихованці старших груп навчання на чолі з керівниками гуртків 8 січня 2017 року біля Обеліска Слави вшанували пам’ять визволителів Кіровоградщини від німецько-фашистських загарбників, стали активним учасниками вікторини «Звичаї – скарби українського народу».

В лютому  в закладі проходив місячник патріотичного виховання «Історія Вітчизни – історія майбутнього», в рамках якого були проведені конкурсно-ігрові програми «На гостинах у Віри, Надії та Любові», «Любов придумана не нами, вона від Бога нам дана» (до дня Святого Валентина), напередодні  якої працювала поштова скринька, проведений конкурс на кращу Валентинку і  під час якої вихованці брали активну участь у розвагах, іграх. А 17 лютого 2018 року для воїнів-афганців був проведений тематичний вечір-зустріч  воїнів-інтернаціоналістів «Гримів на  перевалі  бій…», пі час якого звучали привітання від депутата України Верховної ради С.Березкіна,  вдови воїна-інтренаціоналіста, та Л.Б. Дозор, голови міської спілки воїнів-інтернаціоналістів.

Березень для вихованців ШЕВ «В гостях у казки» видався напрочуд змістовним  і продуктивним, оскільки в рамках місячника «Я – творча особистість» проведена спортивно-розважально-інтелектуальна конкурсна програма для дівчат «Міс Весна — 2018», переможницею стала команда «Мамонтенята», відбулися урочистості до дня  8 Березня «Всі прийшли вітати Вас», прочитана  лекція для батьків з метою економічного виховання дітей на тему «Молодіжна економіка і кишенькові гроші».

Протягом місячника «Я – житель планети Земля» формувалась у вихованців екологічна культура, усвідомлення себе частиною природи, виховувалось почуття єдності з природою та відповідальності за неї як за національне багатство. Вихованці взяли участь в екологічній акції  «Зробимо Україну чистою» в рамках Всеукраїнського тижня охорони навколишнього середовища, провели конкурсно-розважальну програму до дня сміху  «Хочете жити на втіху, частіше помирайте від сміху», був випущений бюлетень «Радіація навколо нас: чого варто боятися».

Місячник «Вічна слава героям! Ми низько вклоняємось Вам»  передбачав і впровадив у життя завдання: виховання у вихованців почуття обов’язку, поваги та вдячності до захисників та патріотів Вітчизни, формування свідомого доброзичливого ставлення і поваги до патріотів Батьківщини та до їх справ. В рамках цього місячника впорядковано та озеленено пришкільну територію та декоровано зимовий сад .

9 травня творчий колектив ШЕВ «В гостях у казки» урочисто вітав ветеранів Великої Вітчизняної війни, представників трудового фронту та дітей війни з Днем пам’яті та примирення, 73-ю річницею Великої Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та провів мітинг «Дитинство наше забрала війна, молодість ми їй самі віддали». Найголовніша нагорода за результат роботи перед жителями селища Нового в цей знаменний день – зворушити пам’ять про буремні 1941-1945 роки, роки відбудови та розвитку нації, вдячність від глядачів та духовне збагачення людською небайдужістю до історії життя визволителів.

В другій половині травня вихованці демонстрували рівень навченості хореографічним дисциплінам протягом навчального року. Учні, які успішно здали екзаменаційну частину, були активним учасниками всіх заходів подані до селищної програми «Обдаровані діти – 2018» і нагороджені на відкритому заході «Веселковий дивограй дитинства» в рамках Міжнародного дня захисту дітей, під час якого підведені підсумки навчального року.

З метою сприяння повноцінного розвитку молоді, охорони і зміцнення їх фізичного розвитку, психічного і духовного здоров’я, здійснення превентивного виховання, залучення до профілактично-виховної та спортивно-оздоровчої роботи 1 червня проведені  урочистості «Подорож Країною Дитинства» до Міжнародного Дня захисту дітей та конкурсно-розважальна програма, в якій брали участь вихованці ШЕВ «В гостях у казки», вихованці навчальних закладів селища  та діти селища Нового.

Протягом  навчального року  проводилась робота по  попередженню дитячого та виробничого травматизму – це тиждень дорожнього руху «Ми – за безпеку руху!», тиждень пожежної безпеки  «Сірники не чіпай – вогонь не закликай», тиждень безпеки життєдіяльності «Найбільше багатство — здоров’я», тиждень безпеки життєдіяльності  «Жити цікаво та безпечно», тиждень безпеки життєдіяльності «Руху правила єдині, знати їх усі повинні». Паралельно проводились тижні з охорони праці для адміністративного та обслуговуючого персоналу. Наслідки проведеної роботи  задокументовані і зібрані у тематичні теки.

Заходи виховної  роботи були спрямовані на формування згуртованого та працездатного колективу. Протягом навчального року на вихованців був здійснений виховний вплив відвіданими заходами в стінах Кіровоградської обласної філармонії на концерті імені П.Вірського та інших навчальних закладах обласного центру.

Концертна діяльність театру танцю «В гостях у казки»  відбувалася:

—  на місцевому (свято Першого дзвоника,  день міста на с.Новому – 15.09.2017 р., участь в концерті до 40- річчя створення селища Нового,    концерт до Дня вчителя, свято осені «Осінь – найдорожча серцю пора», конкурсно-розважальна програма «На гостинах у Віри, Надії та Любові», участь у концертній частині  тематичного вечіра-зустрічі воїнів-інтернаціоналістів «Не заживає в серці рана», конкурсно-розважальна програма «Ну-мо, дівчата», святкові урочистості до 73-ї річниці Перемоги «Дитинство наше забрала війна, а молодість їй ми віддали», свято до Міжнародного дня захисту дітей);

— міському (участь в параді хореографічних колективів по центральній вулиці міста Кіровограда до дня міста, концерт, присвячений 99-ій річниці В.О.Сухомлинського, який проводився в  НВО колегіум № 11,   ювілейний концерт з нагоди 35-річчя мистецького життя театру танцю «В гостях у казки» в стінах Кіровоградської обласної філармонії 29 листопада 2017 року «35 років успіху», участь у привітаннях з 10-ти річним ювілеєм ансамблю «Метелиця»,        участь в заході до 55-ї річниці  з дня заснування школи № 32, привітання з 15-ти річним  ювілеєм зразкового хореографічного ансамблю «Аеліта»).

—  Міжнародному (участь в IV Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Буковельський ЗіркаФест»  (м.Буковель) — 15-16.06.2017 року, Міжнародному конкурсі-фестивалі «Соняшник» (м.Київ) — 21-23.04.2018).

Організаційно-масова робота в 2017 – 2018 навчальному році займає чільне місце в культурно-мистецькому житті вихованців. Серед таких заходів є:

 • 15 вересня – концерт до Дня міста. 16 вересня – парад хореографічних колективів у місті Кропивницькому. 07 жовтня відвідали концерт заслуженого державного національного ансамблю імені Павла Вірського в Кіровоградській обласній філармонії.
 • 10 жовтня – внутрішньо шкільний захід: свято «Золотої осені».
 • 23 листопада – участь у заході, організованому центром методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради до 99-річниці з дня народження Василя Сухомлинського.
 • 29 листопада 2017 року святковий концерт у двох відділеннях (26 номерів) та урочистості з нагоди 35-річчя театру танцю «В гостях у казки» в Кіровоградській обласній філармонії. Це був підсумок роботи мистецького життя театру танцю «В гостях у казки» під гаслом «35 років успіху».  Матеріали  про творчу зустріч висвітлені на сайті закладу  під назвою «35 років успіху».
 • 16 грудня – святкування 40-річного ювілею селища Нового у школі естетичного виховання «В гостях у казки». Для жителів мікрорайону 40 років життя на території смт Нове – це той період, коли можна визначитися у впевненості, стабільності, загартованості, згуртованості та умінні діяти  в прийнятті рішень, втіленні наміченої мети, вмінні знаходити спільні шляхи вирішення питань, спонуканні всіх структурних підрозділів до продуктивної взаємодії з метою зробити сьогодні життя цікавим, змістовним.  Тож   виступ в концертній частині народний художній колектив театр танцю «В гостях у казки» став невід’ємною родзинкою урочистостей з нагоди 40-річчя створення Новенської селищної ради та селища Нового.
 • 14 лютого – конкурсно-розважальна програма «На гостинах у Любові, Віри та Надії».
 • 17 лютого – урочистості до 29-річниці виводу військ з Афганістану (селищний захід у стінах ШЕВ «В гостях у казки»).
 • 6 березня — конкурсно-розважальна програма «Ну, мо, дівчата!»
 • 10 березня – культпохід в Кіровоградську обласну філармонію. Перегляд концерту Національного ансамблю танцю імені П.Вірського.
 • 14 березня – культпохід в Кіровоградському обласному театрі імені М.Л.Кропивницького. Перегляд концерту зразкового хореографічного ансамблю «Метелиця» у зв’язку 10-ти річним ювілеєм.
 • 16 березня – участь у святкуванні 55-тої річниці Кіровоградської загальноосвітньої школи № 32 (М,Русул та І.Русул – випускники вищевказаного навчального закладу).
 • 28 березня – культпохід в Кіровоградський обласний театр імені М.Л.Кропивницького. Перегляд концерту зразкового хореографічного ансамблю «Аеліта» у зв’язку 15-ти річним ювілеєм.
 • 01 квітня – культпохід в Кіровоградську обласну філармонію. Перегляд концерту Волинського народного хору.
 • 20 – 23 квітня – виїзд на Міжнародний конкурс-фестиваль «Соняшник» до міста Києва, який проходив під патронатом Міністерства культури України. То була велика перемога народного художнього колективу України театру танцю «В гостях у казки». У фестивалі взяло участь 75 творчих художніх колективів. Представлено було 175 номерів в перший день конкурсу і 63 номери — на другий день. В номінації «Хореографія» взяли участь 30 хореографічних колективів з різних куточків України: Києва, Одеси, Луцька, Дніпра, Тернополя, Ірпіня, Фастова, Білої Церкви та інших міст. Членами журі конкурсу було прийнято особливе рішення: нагородити театр танцю «В гостях у казки» 6 ГРАН-ПРІ в різних номінаціях хореографії: «сучасна хореографія», «народна хореографія», «спортивна хореографія», «естрадна хореографія», «сольний дуетний номер» та в різних вікових категоріях: молодшій, середній, старшій і зведеній.

Театр танцю «В гостях у казки» продемонстрував на конкурсі 6 номерів і кожен з них був визнаний кращим і отримав Гран-Прі: «Дудалка», «Українські дівочі візерунки», «Потоки життя», «Ми – маленькі діти», «Акробатичний етюд», «Шлях до себе»,

Колектив нагороджений єдиним Кубком Переможця конкурсу-фестивалю «Соняшник».

За підтримку дитячо-юнацької творчості та особистий внесок  у творчий і професійний розвиток  керівників колективу Русул М.І., Русул І.В. та Русул А.М.  нагороджені Почесними Грамотами Міністерства культури України за підписом першого заступника Міністра культури України С.В.Фоменка та голови правління МБФ «Соняшник» А.Б.Горбунової.

Всі учасники колективу нагороджені медалями переможців конкурсу.

 • 09 травня – проведення селищного заходу до 73-річниці до Дня Перемоги біля Обеліска Слави.
 • 25 травня – кваліфікаційні іспити в старшій групі дівчат.
 • 01 червня – творчий звітній концерт, присвячений Міжнародному Дню захисту дітей на плацу біля ШЕВ «В гостях у казки». Селищний захід.
 • 02 червня – концерт, присвячений Міжнародному Дню захисту дітей на Козачому острові Фортечного району міста Кропивницького.
 • 07 червня — перегляд шоу-мюзиклу зразкового хореографічного ансамблю «Аеліта» в Кіровоградському обласному театрі імені М.Л.Кропивницького.

З 19 червня по 2 липня – виїзд групи дітей народного художнього колективу України театру танцю «В гостях у казки» на Міжнародні конкурси-фестивалі до Польщі (міста Гожув, Піжеце, Варшава, Краков).

Питаннями навчання й виховання учнів та вихованців ШЕВ «В гостях у казки» переймаються батьки, для яких проводяться індивідуальні консультації, співбесіди, а також тричі за навчальний рік — засідання загальношкільного батьківського комітету, загальношкільні батьківські збори. Саме члени батьківського комітету були активними учасниками мистецьких подорожей театру танцю «В гостях у казки» до міста Львова та Києва.

Учасники колективу – це гордість селища Нового, це учні, практично, однієї загальноосвітньої школи №10 міста Кропивницького. Саме вони створювали і  створюють мистецький осередок нашого краю. Тож ми, як керівники і педагоги закладу, виносимо слова великої вдячності батькам наших вихованців за свідомий і правильний вибір і розвиток природних здібностей дітей.

ШЕВ «В гостях у казки»  — це колектив творчих особистостей, котрі яскраво сяють протягом всього шкільного життя. Недарма ж кажуть, що дружний колектив  – це коли багато «я» зливаються в одне ціле «ми»! Жарти, веселощі, сміх — все це про нас,   ми даруємо веселий  настрій всім, хто нас оточує. Отже, ми кращі і готові до нових перемог!

Сподіваємось на нові творчі досягнення на перемоги у  2018-2019 навчальному  році. Про свою роботу адміністрація школи естетичного виховання «В гостях у казки»  звітувала перед адміністративним та депутатським корпусом   Новенської селищної ради, батьками, жителями селища Нового 01 червня 2018 року.

 

 

Директор ШЕВ «В гостях у казки»,                                                                        

заслужений працівник культури України,

член Національної Спілки хореографів України

володар золотої відзнаки  «За заслуги» І ступеня Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету 

Микола Іванович Русул               

Офіційна сторінка комунального закладу "Школа естетичного виховання "В гостях у казки" Кропивницької міської ради" Follow us Facebook Twiter YouTube RSS