Звіт директора ШЕВ «В гостях у казки» за 2016-2017 н.р.

ЗВІТ

директора школи естетичного виховання

 «В гостях у казки»

Новенської селищної ради міста Кропивницького

за проведену роботу у  2016-2017 навчальному році

 

         На виконання Законів  України  «Про освіту»,  «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001р.  № 433 (зі змінами),  відповідно до плану  роботи ШЕВ «В гостях у казки» на 2016-2017 навчальний рік протягом року колектив школи естетичного виховання «В гостях у казки» працював над вдосконаленням особистості вихованців, направленим на розкриття природних здібностей,  формуванням їх життєвої компетентності; пошуком, розвитком  та підтримкою  здібних, обдарованих та талановитих дітей та підлітків; створенням здоров’язберігаючого простору для фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я учасників навчально-виховного процесу; сприянням ефективної системи медіаосвіти заради забезпечення всебічної підготовки вихованців до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, формування у них медіа обізнаності, медіа грамотності і медіа компетентності відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливостей.

Основна мета сучасної освіти — відповідність актуальним і перспективним потребам суспільства, підготовка різнобічно розвиненої особистості, здатної до соціальної адаптації в суспільстві і самовдосконалення. Саме тому сьогодні зростає попит на кваліфікованого, творчого, конкурентноздібного керівника гуртка, здатного виховувати особистість у сучасному, динамічно мінливому світі.

Якість, результати навчально-виховного процесу ШЕВ «В гостях у казки» залежать передусім від педагога, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.

Позашкільний  заклад формує систему універсальних знань, умінь і навичок, а також має досвід самостійної діяльності, особистої відповідальності, творчої праці вихованців.

Якість освіти залежить від багатьох показників, які сумарно впливають на оцінку діяльності закладу взагалі:

 • рівень знань вихованців;
 • рівень вихованості;
 • рівень соціальної адаптації вихованців у житті та суспільстві;
 • рівень педагогічної майстерності працівників;
 • методичне забезпечення освітнього процесу та ін.

Педагогічний колектив у 2016-2017 н.р. розпочинає роботу над єдиною науково-методичною проблемою «Підвищення рівня професійної майстерності керівника гуртка як умова всебічного розвитку вихованців та формування ключових компетентностей успішної особистості» і здійснював роботу за І –м етапом (діагностичний (01.09.2016– 01.09.2017).

У закладі збережена  мережа гуртків, збільшені напрями роботи гуртків, наповнюваність груп, що дало можливість збільшити кількість відсотків дітей та підлітків охоплених позашкільною освітою. Так, у 2016-2017 навчальному році у закладі функціонують 17 гуртків за двома напрямами позашкільної освіти: художньо-естетичним (хореографічним) та спортивним.

У 2016-2017  навчальному році успішно здійснена комплектація навчальних гуртків:

— художньо-естетичний напрямок (хореографічний)  — 10 груп, кількість дітей – 216;

— спортивний напрямок: гурток черліденг – 5 груп,  та традиційне карате – 2 групи, кількість дітей – 103.

Гуртки охоплюють 319 дітей та підлітків віком від 4 до 18 років. Кількість дівчаток – 189, хлопчиків – 130.

Згідно з планом щодо громадського огляду в 2016-2017 навчальному році поновлені списки дітей, в яких виховуються:

діти-сироти — 2 ;

діти,  позбавлені батьківського піклування —  _____;

діти загиблих шахтарів — 1 ;

діти-інваліди — 1 ;

діти з багатодітних сімей — 4 ;

діти, що виховуються одним батьком — 49;

діти з малозабезпечених сімей — 1;

діти з неблагонадійних сімей – _____;

діти, батьки яких виконують військовий обов’язок  в АТО —  3.

Для виконання основних  завдань освітньої діяльності позашкільного навчального закладу  в закладі спланована навчальна та виховна робота:  навчальний план, складено тижневе погодинне навантаження,  плани роботи методичної ради, методичного об’єднання,  спланована робота  з питань охорони праці й  безпеки життєдіяльності дітей, розклад занять гуртків,  попередня  мережа гуртків школи, графік роботи  адміністративного та обслуговуючого персоналу.

Згідно плану роботи КОІППО ім. В.Сухомлинського за встановленим графіком були включені до перспективного плану підвищення кваліфікації педагогічні працівники, який виконали в повному об’ємі. Сьогодні розпочалася робота над складанням перспективного плану проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників ШЕВ «В гостях у казки» на 2017 – 2022 роки.

У 2016-2017 навчальному році хореографічні гуртки  працювали за програмою школи естетичного виховання «В гостях у казки» з хореографії (автори І.В.Русул, М.І.Русул, А.М.Русул), затверджена управлінням освіти Кіровоградської міської ради, наказ №633/0 від 01 вересня 2016 року на підставі рішення міської методичної ради (протокол № 4 від 23.08.2016 року).

Спортивні гуртки школи естетичного виховання продовжили працювати за навчальною програмою «Черліденг», авторами якої є Крекотіна Т. М., методист вищої категорії інформаційно-методичної служби Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України, Безрядіна Н. Л., керівник гурткової роботи Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.  Дану програму схвалено до використання в позашкільних навчальних закладах (протокол №3 від 09.07.2014 науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України).

Гуртки традиційного карате продовжили працювати за робочою програмою фізкультурно-оздоровчих занять з традиційного карате, яку підготував Президент Національної Федерації Традиційного Карате-До України. Затверджена Центром олімпійської підготовки з Традиційного Карате-До В.Савченко і погоджена Першим проректором КДПУ ім.В.Винниченка професором В.І.Завіною  від 23.12.2009 р.

Навчальний план та навчальна програма у спортивному та хореографічному  відділах  за навчальний рік виконана в повному об’ємі.

Навчання вихованців ШЕВ «В гостях у казки» здійснювалось у трьох спеціалізованих залах: великий хореографічний зал (дерев’яна підлога, дзеркальна стіна, три станки), в якому були укріплені дерев’яні стовпи, малий хореографічний зал (дерев’яна підлога), в якому були облаштовані віконні  пройми шляхом шпаклювання, пофарбовані стіни та стеля.  гімнастичний зал (килимове покриття, гімнастичний спортивний інвентар та обладнання), Тож для навчання хореографічним дисциплінам були створені необхідні й належні умови.

В ШЕВ «В гостях у казки» діти навчалися за трьома рівнями – початковим, основним (базовим) і вищим. Діти на цих рівнях мають освоїти навчальну програму з класичного танцю, народно-сценічного танцю, елементів модерну, партерної хореографії, техніки акторської майстерності, концертної  роботи на сцені. Так з 18 по 22  травня вихованці 1-3 класів, молодші, середня та старші групи вихованців з хореографії та спортивної гімнастики склали кваліфікаційні іспити з фахових дисциплін вищого рівня навчання на «добре» та «відмінно». Прикро, що цього навчального року ми не маємо   випускників.

Спільна діяльність навчальних закладів селища сприяла кращій результативності та контролю навчання та виховання вихованців, оскільки керівники гуртків систематично   здійснювали  контроль за успішністю своїх вихованців в загальноосвітніх  навчальних закладах через шкільний щоденник.

Навчально-виховний процес в ШЕВ «В гостях у казки» підсумовував роботу у січні 2017 року участю в Міжнародному конкурсі-фестивалі «Розмаїті Самоцвіти» у місті Львові (ГРАН-ПРІ (для народного художнього колективу театру танцю «В гостях у казки» це вже VIII-й ), два перших місця у молодшій та середній групах), у березні 2017 року участю у VI-у Всеукраїнському фестивалі творчості для дітей та молоді «Березень! Канікули!», який проходив в місті Дніпро (ГРАН-ПРІ – він є ІХ-им для колективу, І-е місце в танцювальній номінації «сучасний танець» — вікова категорія 7-10 років,  І-е місце в танцювальній номінації «народний танець» — вікова категорія 14-17 років), у формі проведення відкритих уроків (грудень, 2016 р.) та екзаменів учнів 1-3 класів,  в кожній групі  хореографічного гуртка та гуртка черліденгу. у травні 2017 року перед батьками вихованців, педагогами школи та жителями селища Нового. Приємно зазначити той факт, що 29 квітня 2017 року вихованці народного художнього колективу України  театру танцю «В гостях у казки» стали активними учасниками у встановленні Рекорду України в номінації «Наймасовіший дитячий танцювальний флешмоб» в рамках  ІХ-го Міжнародного фестивалю пісні і танцю «Об’єднаємо дітей мистецтвом» в місті Кропивницькому.

Сьогодні колектив готується до виїзду на конкурс-фестиваль в Буковель, присвячений Дню народження «Артеку-Буковелю» в період з 13 по 19 червня 2017 року.

Концертна діяльність театру танцю «В гостях у казки»  відбувалася:

—  на місцевому (день міста, свято Першого дзвоника, концерт до Дня вчителя, свято осені «Осінь – найдорожча серцю пора», Свято Миколая з нагоди 60-річчя директора ШЕВ «В гостях у казки», новорічна казка «Подорож Країною Добра», новорічний карнавал для  вихованців, козацькі розваги «Козацькому роду немає переводу», тематичний вечір-зустріч воїнів-інтернаціоналістів «Ціна чужої війни», «Міс Весна – 2017», святкові урочистості до 72-ї річниці Перемоги «Молодість в солдатській шинелі», свято до Міжнародного дня захисту дітей);

— міському (день міста, участь в концертній програмі до 35-річчя заснування загальноосвітньої школи ІІ – ІІІ ступенів № 10 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, концерт, присвячений Всеукраїнському конкурсі                «Вчитель року» в НВО колегіум № 11,  участь в заході до 20-річчя з дня заснування ліцею-інтернату мистецтв, участь в наймасовішому дитячому танцювальному флешмобі на площі Героїв Майдану).

— Всеукраїнському (участь в Міжнародному конкурсі-фестивалі «Розмаїті Самоцвіти» у місті Львові, у VI-у Всеукраїнському фестивалі творчості для дітей та молоді «Березень! Канікули!», який проходив в місті Дніпро).

У 2016-2017 навчальному році було здійснено постановку нового народного хореографічного номеру: «Молдавська сюїта»; контемп «Поодиноке танго»; спортивного напрямку: «Стежками мрії», «Чарівна кулька»; дитячого естрадного напрямку: «Весела полька», «Бременські музики на новий лад». Згідно поставлених номерів були виготовлені ескізи та пошиті нові костюми.

Методична робота  в   2016-2017 навчальному році організовувалась відповідно до Законів України «Про позашкільну освіту», «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 р. №347/2002 та спрямована на  підвищення  кваліфікації,  професійного рівня педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу, вдосконалення педагогічної майстерності педагогів.

Організація методичної  роботи здійснювалась відповідно до реалізації науково — методичної «Підвищення рівня професійної майстерності керівника гуртка як умова всебічного розвитку вихованців та формування ключових компетентностей успішної особистості» (І –й етап, діагностичний (01.09.2016– 01.09.2017).

Основною метою методичної роботи закладу було зростання рівня педагогічної майстерності педагога і педагогічного колективу, саморозвиток, самоактуалізація та самореалізація особистості вчителя та учня в умовах особистісно-орієнтованого підходу в навчанні і вихованні учнів.

Методичну роботу в 2016-2017 навчальному році було організовано за слідуючими формами:

 • колективні форми роботи (педагогічна рада, педагогічно-методичні навчання на оперативно-інструктивних нарадах, творчі звіти);
 • групові форми роботи( методичні об’єднання, відкриті уроки для батьків та педагогів школи, методична рада, майстер – класи);
 • індивідуальні форми роботи (методичні консультації, взаємовідвідування занять, самоосвіта педагогів).

З метою підвищення теоретичної, науково — методичної та професійної підготовки педагогічних працівників, в рамках роботи над методичною проблемою закладу протягом 2016 – 2017 навчального року діяла така  структура  методичної роботи:

 • педагогічна рада (голова Русул М.І.,  проведено 3 засідання на рік).
 • методична рада (голова Русул І.В., проведено 4 засідання на рік);
 • методичне об’єднання керівників гуртків та акомпаніаторів (голова Вощенко Т.В., проведено 3 засідання на рік).

У 2016 – 2017 навчальному році структурні методичні ланки функціонували за такими науково-методичними проблемами:

 • методична рада: «Реалізація диференційованого підходу до навчання та виховання дітей»;
 • методичне об’єднання: «Співвідношення індивідуальності вчителя, учнів і класу в цілому».

Протягом звітного періоду проводились   наради при директорові на теми: «Педагогічна майстерність – комплекс особистісно-ділових якостей педагога»,  «Усунення недоліків та зауважень, виявлених під час державної атестації ШЕВ «В гостях у казки» від 06.01.2016 р., «Про використання новітніх технологій», «Удосконалення шкільного сайту й робота з ним», «Інноваційні підходи до організації навчально – виховного процесу в контексті сучасної освіти».

Проводились  засідання педагогічної ради , на яких було розглянуто такі питання: «Особливості роботи педагогічного колективу над науково – методичною проблемою в поточному навчальному році», «Компетентнісно-зорієнтований підхід — один із нових орієнтирів розвитку змісту освіти в Україні та розвинених країнах світу», «Шляхи підвищення рівня професійної майстерності педагога», а також слухались питання про стан вивчення та узагальнення досвіду керівників гуртків та акомпаніаторів школи  з проблеми закладу.

Відбулися методичні ради на теми: «Мотивація учасників навчально – виховного процесу як важлива умова покращення якості навчання та розвитку творчої особистості вихованця», «Упровадження особистісно орієнтованого підходу в процесі формування мотивації навчальної діяльності вихованців як підвищення результативності навчально – виховного процесу», «Взаємозв’язок сім’ї та школи як одна з основних засад ефективності навчання та підвищення духовності, культури вихованців»,  «Оцінювання знань учнів: теорія, психологія, практика». Під час засідань  методичної ради педагоги  мали можливість  дискутувати про новинки щодо  фахової періодичної преси та про новинки в методичній літературі, розглядалися питання щодо творчої інтерпретації пізнавального досвіду. Проводились відкриті уроки для батьків та педагогів школи, де учні мали можливість показати рівень сприйняття навчального матеріалу, а педагоги – рівень професійного вміння передати знання дітям.

Проведено засідання методичного об’єднання керівників гуртків та акомпаніаторів, де розглядались доповіді на такі  теми: «Роль сучасних педагогічних технологій у забезпеченні якісного навчання вихованців», «Впровадження компетентнісного підходу — найважливіша умова, для підвищення якості освіти», «Якість хореографічних знань та умінь – пріорітетний напрямок роботи закладу», а також питання атестації педагогічних працівників згідно графіку атестації.

Щотижня проводились інструктивно-оперативні наради, на яких розглядалися поточні робочі питання, розподілялася між працівниками ШЕВ «В гостях у казки»  робота на тиждень згідно запланованих заходів.

З метою вивчення та запровадження педагогічного та перспективного досвіду відбувалося взаємовідвідування уроків педагогічними працівниками, проведення відкритих уроків. Так педагогічний колектив школи естетичного виховання «В гостях у казки», за попередніми домовленостями,    в стінах закладу  26 жовтня 2016 року  провів семінар-практикум «Педагогічна підтримка розвитку особистості в хореографічному гуртку з використанням інноваційних технологій» працівників позашкільних навчальних закладів міста Кропивницького. А вже 04 листопада 2016 року відбулася практична частина  роботи районного семінару з проблеми «Національне виховання учнів на  уроках  музики та художньої культури»  для вчителів музичного мистецтва, мистецтва та керівників гуртків художньо-естетичного циклу.  Мистецтво хореографії вихованці ШЕВ «В гостях у казки» презентували  участю в  міському етапі конкурсу «Вчитель року», а також в урочистостях до 20-річчя з дня заснування ліцею-інтернату мистецтв.

Протягом 2016 – 2017навчального року культорганізатор Шелест Н.М. та завідувач відділу організаційно-масового Куроп’ятник Л.М.   пройшли курси підвищення кваліфікації, забезпечено  методичну допомогу при виконанні курсової роботи через індивідуальні консультації.  Культорганізатор  Шелест Н.М. та завідувач відділу організаційно-масового Куроп’ятник Л.М.  були атестовані в березні 2017 року, їм було підтверджено  13 та 10 тарифні розряди відповідно.

В період з лютого по квітень 2017 року відбулися планові перевірки методичної роботи закладу працівниками ЦМСПС  управління освіти Кіровоградської міської ради Кіровоградської області і визнано високий рівень   в позашкільній методичній роботи, а також пройшли і підтвердили атестацію робочих місць, які атестувало управління соціального захисту  населення виконавчого комітету Кіровської районної у місті  Кіровограді  ради (довідка від 25 квітня 2017 року № 42-17).

У 2016 – 2017 навчальному  році було здійснено моніторинг «Оцінка задоволеності батьків вихованців школи діяльністю ШЕВ «В гостях у казки» (у формі анкетування). Результати анкетування були досить  показовими, і засвідчили, що батьки вихованців закладу високо цінують в ШЕВ « В гостях у казки» отриманий високий рівень хореографічної майстерності та спортивні досягнення дітей,  вдалу організацію навчально-виховного процесу та  позитивні взаємини між педагогами і дітьми.

Серед працівників ШЕВ «В гостях у казки» було проведено анкетування «Самооцінка задоволення роботою в позашкільному закладі», в результаті якого було отримано позитивні результати, та виявлено високу задоволеність педагогів школи роботою в ШЕВ «В гостях у казки».

Впродовж   2016-2017 навчального року педагоги ШЕВ «В гостях у казки» продовжили активну роботу над поповненням  власних портфоліо навчально-виховними матеріалами, розробками занять, виховних заходів. Значна увага приділялась результативності впровадження  індивідуальних науково-методичних проблем.

Протягом  2016-2017 навчального року продовжував активно діяти Інтернет-сайт ШЕВ «В гостях у казки»  SKAZKA.KR.UA,  де систематично висвітлювалась змістовна інформація про  методичні досягнення педагогів закладу, про роботу з батьками, проведення культурно-масових заходів на місцевому, міському та обласному рівнях.

У 2017-2018 навчальному році слід  поглибити  забезпечення провідної ролі самостійності педагогів у підвищенні своєї кваліфікації, проблемно-діалогічного підходу, мотивації та розвитку їх творчого потенціалу. Посилити роботу з учнями, які мають достатній рівень знань, з метою його підвищення, та з учнями початкового рівня, шляхом проведення індивідуальних занять. Також необхідно поставити за мету систематизувати закріплення та вироблення нових хореографічних умінь та навичок учнів шляхом якіснішої роботи щодо повторення матеріалу в кінці навчального року перед здачею іспитів по фаховим дисциплінам.  Методично сприяти зовнішньому оцінюванню та об’єктивному, науково обґрунтованому моніторингу навчально-виховного процесу, використання його наслідків у науково-методичній роботі з  педагогічними кадрами.

В 2016-2017 навчальному році у визначенні змісту виховної роботи у школі естетичного виховання «В гостях у казки» завідуюча організаційно-масового відділу  Куроп’ятник Л.М. керувалась Конституцією України,  Конвенцією ООН про права дитини, законом України про позашкільну освіту.

Виховна діяльність здійснювалась відповідно до основних завдань позашкільної освіти, спрямованих  на:

—  виховання громадянина України;

— формування особистості вихованця;

— його наукового світогляду, розвитку його здібностей і обдарувань;

— виховання любові до праці, почуття дбайливого господаря своєї школи,

— бережливого ставлення до шкільного майна;

— формування засад здорового способу життя;

— виховання любові до природи, вироблення навиків екологічної культури;

— виховання поваги до педагогів, старших, батьків;

— формування згуртованого та працездатного хореографічного колективу.

У виховній роботі використовували різноманітні за формою та змістом заходи: години спілкування,  виховні години, анкетування, відверті розмови, конкурси, трудові десанти, виставки-конкурси, вікторини.

Виховна робота у позашкільному навчальному закладі  спрямована за основні орієнтири виховання:

 • ціннісне ставлення особистості до себе;
 • ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини,
 • ціннісне ставлення особистості до праці,
 • ціннісне ставлення особистості до природи,
 • ціннісне ставлення особистості до культури і мистецтва,
 • ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

Виховна робота спланована відповідно до  місячників:

— місячник «Я ? патріот і господар землі», метою якого було вироблення у вихованців високого ідеалу служіння народові, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім’я процвітання держави та її захисту;  забезпечення розуміння ними загальнолюдської і народної моралі щодо оточуючого природного та соціального середовища;        допомогти вихованцям набути знання і досвід, який сприяє коригуванню ставлення людини до власної безпеки; забезпечення усвідомлення ними громадянського обов’язку.

В рамках цього місячника були проведені такі заходи,  як свято Першого дзвоника «Шкільний дзвінок покличе нас!», перший урок 2016 – 2017 навчаль-ного року «Щоб у серці жила Батьківщина»  (до 25-річчя незалежності України), Міжнародний день миру, а також урок мужності «Це та земля, де сміх і пісня лине». Вихованці театру танцю «В гостях у казки» взяли участь у  святковій програмі,  присвяченій Дню міста «Кіровоградщино, ти доля і гордість моя»;

—  місячник «Здорова дитина – багата країна», метою якого було формування у підлітків усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров’я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного) свого і кожної людини; виховання   патріотизму, колективізму, свідомої дисципліни та організованості, особистої культури здоров’я.

В рамках цього місячника проводились такі виховні заходи такі, як концертна програма до Дня педагога «Моєму вчителю присвячується…», година спілкування, присвячена Міжнародному дню ветерана «Вартий пошани сивий волос і старий   тихенький голос», а також розважальна програма до дня Золотої Осені «Який прекрасний навколишній світ восени», під час якої була проведена

виставка поробок з природного матеріалу, виставка   дитячих малюнків, аплікацій  на тему «Подихи Осені» і  конкурс квіткових композицій;

— місячник «Я і закон», метою якого було формування в учнів правових почуттів, активної позиції у правовій сфері, вироблення у вихованців навичок і звичок правомірної поведінки,  подолання  в свідомості окремих учнів помилкових поглядів та переконань, негативних навичок і звичок поведінки, які сформувалися внаслідок помилок і недоліків виховання; прищеплювати вихованцям повагу до прав і свобод людини; забезпечувати знання і дотримування ними Законів України; розвивати моральні риси особистості та почуттів уболівання за кожну людину.

Протягом цього місячника була проведена  година спілкування «Права і закон в твоєму житті», випущений правовий бюлетень, обговорювались телепередачі, статті на правову тематику,  а також   вихованців ознайомили зі змістом і метою відзначення  Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства;

— місячник  «Я, родина, Україна», основними завданнями якого є залучення вихованців до національних традицій українського народу, його культури, національно-етичної обрядовості і звичаїв;    допомагати вихованцям усвідомити себе як частину української нації; засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей.

В рамках цього місяця випущений  санбюлетень  «Ваше здоров’я – у ваших руках», до Міжнародного дня інвалідів проведена година спілкування «Я бажаю всім добра», спортивно-конкурсна  програма для вихованців «Ми — нащадки козацького роду», до дня вшанування памяті ліквідаторів наслідків аваріх на ЧАЕС приурочено бюлетень «Чорнобильський біль».

Новорічна казка-вистава Проведення новорічних ранків (за графіком). Заходи новорічно – різдвяного циклу.

Протягом першої  половини грудня вихованці закладу  готували новорічний спектакль «Подорож Країною Добра», який   демонстрували   батькам,  учням 1-3х класів ШЕВ «В гостях указки»  та дітям  селища Нового.

У січні 2017 року  –  місячник  громадянського виховання, метою якого є виховання  свідомого громадянина незалежної суверенної України з власним світоглядом, спрямованим на розвиток демократичного суспільства, вшанування поваги до Конституції, національної символіки. В рамках цього місячника вихованці старших груп навчання на чолі з керівниками гуртків 8 січня 2017 року біля Обеліска Слави вшанували пам’ять визволителів Кіровоградщини від німецько-фашистських загарбників, стали активним учасниками вікторини «Звичаї – скарби українського народу».

В лютому  в закладі проходив місячник патріотичного виховання «Історія Вітчизни – історія майбутнього», в рамках якого була проведена конкурсно-ігрова програма «В’яне моє серце від твоїх щасливих очей» (до дня Святого Валентина), напередодні  якої працювала поштова скринька, проведений конкурс на кращу Валентинку і  під час якої вихованці брали активну участь у розвагах, іграх..

В січні 2017 року був запущений пілотний проект  про збір достовірної історії – інформації про життя наших односельчан, яким довелося виконувати інтернаціональний обов’язок далеко від рідного дому, військову справу і перебіг подій в далеких 1979-1989 роках в країні Афганістан. Вихованці, спілкуючись з воїнами-афганцями для себе цих людей відкрили по-новому6 «Це – ЛЮИ – легенди». Так 15 лютого 2017 року в закладі відбувся тематичний вечір-зустріч воїнів-інтернаціоналістів «Ціна чужої війни», під час якої до гостей заходу з промовою звернулися голова Новенської селищної ради Денисенко С.П. та його  секретар Огаль І.П., депутата Кіровоградської міської ради Валентини Яремчук.

По особливому  звучали слова Галини Антонівни —  матері нині покійного воїна-афганця Степового Ігора Івановича, яка поділилась пережитими днями і ночами, коли син служив дуже далеко, закликала сучасну молодь берегти мир і своїх батьків.

Під час зустрічі демонструвалися відеоролики, світлини, які говорили про пережиті сторінки історії війни в Афганістані.  На честь воїнів  лунали патріотичні пісні та виконувались хореографічні постановки. Вечір дружньої  зустрічі продовжився груповою фотографією та покладанням квітів до пам’ятної стели.

Для хлопців-вихованців різних вікових груп в лютому проведена конкурсно-ігрова програма «Козацькому роду немає переводу», в ході якої  хлопці продемонстрували силу, міць, вміння вийти із складної життєвої ситуації та чоловічу готовність до виконання господарських справ вдома.  Переможцем в грі став курінь «Варта», гетьманом якої був Яковішин Івана .

Березень для вихованців ШЕВ «В гостях у казки» видався напрочуд змістовним  і продуктивним, оскільки в рамках місячника «Я – творча особистість» проведена конкурсна програма для дівчат «Міс Весна — 2017», переможницею стала Лежавська Анна, відбулися урочистості до дня  8 Березня «Всі прийшли вітати Вас», прочитана  лекція для батьків про суїцидальну поведінку підлітків.

Протягом місячника «Я – житель планети Земля» формувалась у вихованців екологічна культура, усвідомлення себе частиною природи, виховувалось почуття єдності з природою та відповідальності за неї як за національне багатство. Вихованці взяли участь в екологічній акції  «Зробимо Україну чистою» в рамках Всеукраїнського тижня охорони навколишнього середовища, провели конкурсно-розважальну програму до дня сміху  «Хочете жити на втіху, частіше помирайте від сміху», був випущений бюлетень «Радіація навколо нас: чого варто боятися».

Місячник «Вічна слава героям! Ми низько вклоняємось їм»  передбачав і впровадив у життя завдання: виховання у вихованців почуття обов’язку, поваги та вдячності до захисників та патріотів Вітчизни, формування свідомого доброзичливого ставлення і поваги до патріотів Батьківщини та до їх справ. В рамках цього місячника впорядковано та озеленено пришкільну територію та декоровано зимовий сад .

9 травня творчий колектив ШЕВ «В гостях у казки» урочисто вітав ветеранів Великої Вітчизняної війни, представників трудового фронту та дітей війни з Днем пам’яті та примирення, 72-ю річницею Великої Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Найголовніша нагорода за результат роботи перед жителями селища Нового в цей знаменний день – зворушити пам’ять про буремні 1941-1945 роки, роки відбудови та розвитку нації, вдячність від глядачів та духовне збагачення людською небайдужістю до історії життя визволителів.

В другій половині травня вихованці демонстрували рівень навченості хореографічним дисциплінам протягом навчального року. Учні, які успішно здали екзаменаційну частину, були активним учасниками всіх заходів подані до селищної програми «Обдаровані діти – 2017» і нагороджені на святі Останнього  дзвоника, під час якого підведені підсумки навчального року.

З метою сприяння повноцінного розвитку молоді, охорони і зміцнення їх фізичного розвитку, психічного і духовного здоров’я, здійснення превентивного виховання, залучення до профілактично-виховної та спортивно-оздоровчої роботи 1 червня проведені  урочистості «Країна дитинства» до Дня захисту дітей та конкурсно-розважальна програма, в якій брали участь вихованці ШЕВ «В гостях у казки» та діти селища Нового.

Протягом  навчального року  проводилась робота по  попередженню дитячого та виробничого травматизму – це тиждень дорожнього руху «Азбука безпеки на дорозі», тиждень пожежної безпеки «Легко вогник запалити та не просто загасити», тиждень безпеки життєдіяльності «Зроби свій вибір на користь здоров’я»,    тиждень безпеки життєдіяльності «Безпека у твоєму житті»,  тиждень безпеки життєдіяльності   «Ми – учасники дорожнього руху». Наслідки проведеної роботи  задокументовані і мають  зібрані у тематичні теки.

Заходи виховної  роботи були спрямовані на формування згуртованого та працездатного колективу. Протягом навчального року на вихованців був здійснений виховний вплив відвіданими заходами в стінах Кіровоградської обласної філармонії на концерті імені Вірського та інших навчальних закладах обласного центру.

Тож навчальний рік був дуже насичений творчістю.

Аналізуючи мистецьке життя ШЕВ «В гостях у казки», керівники гуртків вибудували досяжну мету і, як результат роботи:  поставили  нові хореографічно-акробатичні номери, гімнастичні композиції з предметами, розробили ескізи костюмів, закупили  тканину  для їх пошиття, а найголовніше — протягом навчального року стали володарями VІІІ та ІХ ГРАН-ПРІ.

Педагогічний колектив школи естетичного виховання «В гостях у казки» не шкодував сил, енергії та фантазії для того, щоб піднести до висот хореографічне мистецтво, підтримувати українські традиції, примножуючи творчий спадок Кіровоградщини. Намагалися зробити світ кращим, добрішим, світлішим.

Основні  зусилля  педагогічних  працівників позашкільного  навчального  закладу  були спрямовані  на забезпечення   участі  дітей  у різних видах діяльності:  пізнавальній,   громадській, ціннісно-орієнтаційній, спортивно-оздоровчій,  художньо-естетичній, дозвільно-розважальній. Причому,  педагогічний колектив намагався у  своєму закладі,  щоб один і  той же вихованець   мав  змогу   брати   участь у різноманітних  заходах   і  видах  діяльності,   особливо  у  тих, котрі  відповідають  його  індивідуальним  потребам,   інтересам  і запитам  душі   та  розуму.  Кожен  педагог   закладу  чітко   усвідомлював і усвідомлює, що  їм   необхідно   творчо   діяти.

Особливо хочеться відзначити Новорічні спектаклі, що пройшли в школі естетичного виховання з 27 по 30 грудня, глядачами яких були батьки, вихованці ШЕВ  «В гостях у казки» та діти селища Нового.

Вихованці ШЕВ «В гостях у казки» протягом року навчалися хореографічному досвіду, відвідавши концерт ансамблю ім.П.Вірського, повчилися на життєвих проблемах і шляхах їх вирішення, переглянувши спектакль «Кайдашева сім’я».

Питаннями навчання й виховання учнів та вихованців ШЕВ «В гостях у казки» переймаються батьки, для яких проводяться індивідуальні консультації, співбесіди, а також тричі за навчальний рік — засідання загальношкільного батьківського комітету, загальношкільні батьківські збори

ШЕВ «В гостях у казки»  — це колектив творчих особистостей, котрі яскраво сяють протягом всього шкільного життя. Недарма ж кажуть, що дружний колектив  – це коли багато «я» зливаються в одне ціле «ми»! Жарти, веселощі, сміх — все це про нас,   ми даруємо веселий  настрій всім, хто нас оточує. Отже, ми кращі і готові до нових перемог!

Сподіваємось на нові творчі досягнення на перемоги у  2017-2018 навчальному  році. Про свою роботу адміністрація школи естетичного виховання «В гостях у казки»  звітувала перед адміністративним та депутатським корпусом   Новенської селищної ради, батьками, жителями селища Нового 01 червня 2016 року.

 

 

                                                                                                                        Директор ШЕВ «В гостях у казки»,    

заслужений працівник культури України,

член Національної Спілки хореографів України

володар відзнаки «За заслуги» І ступеня

Кіровоградської міської ради

та її виконавчого комітету

 Микола Іванович Русул         

Офіційна сторінка комунального закладу "Школа естетичного виховання "В гостях у казки" Кропивницької міської ради" Follow us Facebook Twiter YouTube RSS